Hørringssvar fra DMR og DMRU

DMR og DMRU har sammen skrevet og indsendt et høringssvar til Udenrigsministeret om den nye strategi for udviklingspolitik.

I hørringssvaret foreslår vi blandt andet, at følgende tilføjes i strategien:

”Trosbaserede organisationer har stor folkelig forankring både i nord og syd, og langt hovedparten af deres udviklingsarbejde er privat finansieret. Typisk har kirkelige organisationer over 100 år gamle relationer og partnerskaber, som er med til at sikre udvikling under komplekse forhold, hvor lokal kultur, tradition og religion let kan blive en stopklods for udvikling. Disse sociale bevægelser rækker ud til de mest isolerede og marginaliserede grupper, og er i stand til at forebygge konflikt gennem opbyggelse af civilsamfund og forbedrede levevilkår, hvor desperationen og sårbarheden kan være størst. Trosbaserede organisationer kan tale ind i en religiøs kontekst og konflikt med forståelse og respekt og kan dermed fremme fred og forsoning, der forebygger ekstremisme og flygtningestrømme.”

Læs hele høringssvaret her

Høringsvar fra Netværket for religion og udvikling

Sammen med resten af styregruppen (ADRA, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og DMRU) i Netværket for religion og udvikling samt Caritas har DMR indgivet høringssvar til udkastet til en ny udviklingpolitisk strategi.

Organisationerne foreslår, at der i strategien tilføjes:

"Religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i det globale syd. Danmark anerkender den store rolle, som religion, religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udvikling, og de deraf følgende muligheder, der ligger i samarbejdet med trosbaserede organisationer og religiøse fællesskaber i udviklingsarbejdet i det globale syd".

Læs hele høringssvaret her

Kirkelige organisationer sætter fokus på Verdensmål og værdier på Folkemødet

”Hvis nu man tager ’forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere’, så er vi jo ude i noget meget vigtigt, for det er mål nummer 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner”. Thomas Ravn-Petersen, leder af Verdens Bedste Nyheder er i fuld gang med at sammenholde det så kendte Fadervor med de nye Verdensmål som optakt til en samtale med nogle kloge kvinder. Fredag den 17. juni på Folkemødet mødtes Kirsten Auken (Danmission), Camilla Brückner (UNDP) og Ulla Sandbæk (MF, Alternativet) til en samtale om kirken og Verdensmålene i ’Mellem Himmel og Jord’-teltet i Allinge. Samtalen var en del af arrangementerne med fokus på Verdensmålene og udviklingspolitik i ’Mellem Himmel og Jord’-teltet arrangeret af ADRA Danmark, Danmission og Dansk Missionsråd.

Ingen tvivl: Verdensmålene er vigtige

Camilla Brückner startede med at fortælle om, hvordan Verdensmålene vil være med til at skabe nye veje for udviklingsarbejdet, fordi de betyder, at alle tænker det samme – og dermed kan for eksempel private virksomheder og religiøse aktører spille en rolle på en anden måde end før. ”Og vi ved, at kirkerne har enorm indflydelse over hele verden, og derfor er de vigtige for, at vi når Verdensmålene”, fortalte Camilla Brückner. Ulla Sandbæk syntes også, at Verdensmålene var vigtige, faktiske ”det allervigtigste på udviklingsområdet overhovedet”, som hun udtrykte det.

Kirsten Auken fortalte, hvordan 80% af befolkningen i Zimbabwe minimum én gang om ugen sidder foran en religiøs leder. Og derfor spiller er kirken en vigtig rolle med at få udbredt Verdensmålene helt ud til landsbyerne. Derudover er rettigheder til minoriteter bygget ind i Verdensmålene, og der kan fx Kirkernes Verdensråd være med til at tage de svære snakke, der skal til for, at det kan blive implementeret globalt. Ulla Sandbæk fortalte også, at hun har dyb respekt for de kirkelige organisationer og afsluttede samtalen med at love, at hun ville gøre sin del for at holde Udenrigsminister, Kristian Jensen fast på, at religion skal spille en rolle i den nye udviklingsstrategi.

Værdier i dansk udviklingspolitik

I et stort panel med deltagere fra noget så forskelligt som en Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri, Mellemfolkeligt Samvirke, Center for Militærer Studier, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og to politiske partier, kan det undrer, at panelet til sidst var helt enige om et centralt spørgsmål.

I en spændende debat om værdier i dansk udviklingspolitik blev mange ting vendt og sat på spidsen. Kan man for eksempel måle, om der opbygges tillid? Og bør al udvikling overhovedet kunne måles? Panelisterne som var Helle Munk Ravnborg (Mellemfolkeligt Samvirke), Peter Thagesen (Dansk Industri), Christian Juhl (MF, Enhedslisten), Daniel Toft Jakobsen (MF, Socialdemokraterne), Lars Udsholt (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling), Eva Grambye (Institut for Menneskerettigheder) og Henrik Breitenbauch (Center for Militærer Studier). I spørgsmål mellem panelisterne og fra publikum kom panelet langt omkring med debat om blandt andet Verdensmålene, danske værdier og begrebet lidelsesreduktion. Mange fremhævede, at religion og religiøse autoriteter spiller en særlig stor rolle i forhold til udvikling blandt verdens fattige.

Og enigheden? Jo. Til sidst i debatten skulle panelisterne stille sig i den ende af scenen, der udtrykte, hvorfor de synes, der skal gives bistand: For Danmarks skyld eller for de fattiges skyld. Under latter og klapsalver fra publikum, klumpede panelet sig sammen ved ’for de fattiges skyld’.

Debatterne kan opleves eller genses her

DMR på Folkemødet

Når politikere og andet godtfolk den 16.-19. juni samles i Allinge på Bornholm til årets Folkemøde, er DMR også med. 

Mellem Himmel og Jord

Som tidligere år er DMR med i det økumeniske telt, Mellem HImmel og Jord, som er at finde på Kæmpestranden (J30). Her vil i løbet af de fire dage være en række spændende arrangementer, der sætter fokus på kirkeligt arbejde både ude og hjemme. 

DMR har selv arrangementer i teltet og er desuden ansvarlige for en kampagne om de nye Verdensmål. 

DMRs arrangementer

DMR er medarrangør til følgende arrangementer: 

 • 16. juni, 15.30-16.30: Har kirkerne en rolle i samfundet? 
  Dansk Missionsråd og Danske Kirkers Råd debatterer kirkernes rolle i det danske samfund. Spiller kirkerne en rolle for Danmark og i så fald hvordan?
 • 17. juni, 11.30-12.20: Kirken og Verdensmålene 
  Vi sætter fokus på kirken og kirkelige organisationers rolle i FNs nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtalen vil tage sit udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke verdensmål er særligt relevante eller oplagte for kirken og kirkelige organisationer? Hvordan kan vi bidrage?
 • 17. juni, 12.30-13.30: Skåltaler og handling: Redskaber i tros- og religionsfrihed 
  ISIS fremfærd i Irak og Syrien siden 2014 har været uhørt brutal overfor yazidier, shiiter og kristne. EU og Storbritannien har anerkendt ISIS’s vold som folkemord. Hvad skal Danmark gøre i denne situation? Hvilke redskaber har Danmark til at sikre retfærdig behandling af forfulgte minoriteter?
 • 17. juni, 15.30-16.30: Værdier i dansk udviklingspolitik 
  ”Hvorfor giver vi overhovedet udviklingsbistand? Er næstekærlighed nok, eller skal det være et krav, at vi selv får noget ud af det?” Debatten vil tage fat på spørgsmål som dette med fokus på, hvordan værdier kan og skal spille en rolle i dansk udviklingspolitik.
 • 17. juni, 20.00: Fakkeltog for de forfulgte
  Millioner af mennesker verden over diskrimineres eller forfølges på grund af deres tro eller overbevisning. Det vil vi sætte fokus på under Folkemødet, når vi inviterer til fakkeltog for de forfulgte med start ved Mellem Himmel og Jord-teltet og afslutning ved Allinge Kirke. 

Alle arrangementerne afholdes i Mellem Himmel og Jord-teltet. 

Folkemødets fakkeltog for de forfulgte from Dansk Missionsråd on Vimeo.

SIDSTE NYT

DMR/DMRU søger kommunikationsmedarbejder

onsdag, 11. juli 2018

DMR/DMRU søger kommunikationsmedarbejder Kunne du tænke dig at bruge dine...

DMR på Folkemødet

lørdag, 16. juni 2018

DMR på Folkemødet Dansk Missionsråd var igen i år med...

Christian Community Development Conference 2018

mandag, 4. juni 2018

Christian Community Development Conference 2018 Den 18.-22. juni 2018 inviterer...

TILMELDING TIL NYHEDSBEV

BESTIL NY MISSION

logo neg

BLIV OPDATERET PÅ:

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789