Dansk Missionsråds bestyrelse  

Regler for valg til bestyrelsen findes her

Forretningsorden for bestyrelsen findes her

Forretningsorden for forretningsudvalget findes her (Formand og de to næstformænd udgør tilsammen forretningsudvalg for bestyrelsen)

DMR bestyrelse

 Formand:

Lars Mandrup (Danmission)

Næstformand:                            Iver Larsen (Wycliffe)
Næstformand Poul Erik Knudsen (Mission Afrika)

Bestyrelsesmedlemmer:

Sune Skarsholm (Israelsmissionen)

Hanne Rosenberg (Danmission)

Bøje Pedersen (Missionsforbundet)

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Bøje Pedersen

TILMELDING TIL NYHEDSBEV

BESTIL NY MISSION

logo neg

BLIV OPDATERET PÅ:

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789