Sammenlægningsudvalg

På henholdsvis DMRs repræsentantskabsmøde og DMRUs generalforsamling den 25. april 2017 i Vejle, bakkede begge forsamlinger op om et beslutningsforslag, der gav bestyrelserne mandat til at nedsætte et sammenlægningsudvalg.

Sammenlægningsudvalget udgøres af lederne fra de to organisationer, bestyrelsesformændene og derudover en repræsentant for hver bestyrelse. Det betyder, at medlemmerne i sammenlægningsudvalget er:


Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær, DMR
Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef, DMRU
Poul Erik Knudsen (Mission Afrika), bestyrelsesformand, DMR
Jørgen Bøytler (Brødremenighedens Danske Mission), bestyrelsesformand, DMRU
Robert Hinnerskov (Isobro), bestyrelsesmedlem, DMR
Hugo Martinussen (Assist), bestyrelsesmedlem, DMRU

Herunder beslutningsteksten, der blev vedtaget af både DMRs repræsentantskab og DMRUs generalforsamling: 

Den igangværende proces om tættere fællesskab mellem DMRU og DMR skal munde ud i en sammenlægning til én organisation. Repræsentantskabet / generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til sammen med DMRU’s / DMR’s bestyrelse at nedsætte et sammenlægningsudvalg, der skal fremkomme med forslag til struktur, vedtægter, medlemsforhold, økonomi og strategi for en sammenlagt organisation. Dette sammenlægningsudvalg kan indhente eksterne personer til opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af sammenlægningsforslaget. Forslaget skal foreligge til afstemning ved repræsentantskabsmødet / generalforsamlingen april 2018.”

TILMELDING TIL NYHEDSBEV

BESTIL NY MISSION

logo neg

BLIV OPDATERET PÅ:

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789