DMR har sendt et høringssvar på den ændring af udlændingeloven, som behandles i oktober 2016. Ændringerne er problematiske, fordi de betyder, at det kan blive muligt at nægte personer indrejse i Danmark alene på basis af meninger. Læs høringssvaret her

Hørringssvar fra DMR og DMRU

DMR og DMRU har sammen skrevet og indsendt et høringssvar til Udenrigsministeret om den nye strategi for udviklingspolitik.

I hørringssvaret foreslår vi blandt andet, at følgende tilføjes i strategien:

”Trosbaserede organisationer har stor folkelig forankring både i nord og syd, og langt hovedparten af deres udviklingsarbejde er privat finansieret. Typisk har kirkelige organisationer over 100 år gamle relationer og partnerskaber, som er med til at sikre udvikling under komplekse forhold, hvor lokal kultur, tradition og religion let kan blive en stopklods for udvikling. Disse sociale bevægelser rækker ud til de mest isolerede og marginaliserede grupper, og er i stand til at forebygge konflikt gennem opbyggelse af civilsamfund og forbedrede levevilkår, hvor desperationen og sårbarheden kan være størst. Trosbaserede organisationer kan tale ind i en religiøs kontekst og konflikt med forståelse og respekt og kan dermed fremme fred og forsoning, der forebygger ekstremisme og flygtningestrømme.”

Læs hele høringssvaret her

Høringsvar fra Netværket for religion og udvikling

Sammen med resten af styregruppen (ADRA, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og DMRU) i Netværket for religion og udvikling samt Caritas har DMR indgivet høringssvar til udkastet til en ny udviklingpolitisk strategi.

Organisationerne foreslår, at der i strategien tilføjes:

"Religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i det globale syd. Danmark anerkender den store rolle, som religion, religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udvikling, og de deraf følgende muligheder, der ligger i samarbejdet med trosbaserede organisationer og religiøse fællesskaber i udviklingsarbejdet i det globale syd".

Læs hele høringssvaret her

Kirkelige organisationer sætter fokus på Verdensmål og værdier på Folkemødet

”Hvis nu man tager ’forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere’, så er vi jo ude i noget meget vigtigt, for det er mål nummer 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner”. Thomas Ravn-Petersen, leder af Verdens Bedste Nyheder er i fuld gang med at sammenholde det så kendte Fadervor med de nye Verdensmål som optakt til en samtale med nogle kloge kvinder. Fredag den 17. juni på Folkemødet mødtes Kirsten Auken (Danmission), Camilla Brückner (UNDP) og Ulla Sandbæk (MF, Alternativet) til en samtale om kirken og Verdensmålene i ’Mellem Himmel og Jord’-teltet i Allinge. Samtalen var en del af arrangementerne med fokus på Verdensmålene og udviklingspolitik i ’Mellem Himmel og Jord’-teltet arrangeret af ADRA Danmark, Danmission og Dansk Missionsråd.

Ingen tvivl: Verdensmålene er vigtige

Camilla Brückner startede med at fortælle om, hvordan Verdensmålene vil være med til at skabe nye veje for udviklingsarbejdet, fordi de betyder, at alle tænker det samme – og dermed kan for eksempel private virksomheder og religiøse aktører spille en rolle på en anden måde end før. ”Og vi ved, at kirkerne har enorm indflydelse over hele verden, og derfor er de vigtige for, at vi når Verdensmålene”, fortalte Camilla Brückner. Ulla Sandbæk syntes også, at Verdensmålene var vigtige, faktiske ”det allervigtigste på udviklingsområdet overhovedet”, som hun udtrykte det.

Kirsten Auken fortalte, hvordan 80% af befolkningen i Zimbabwe minimum én gang om ugen sidder foran en religiøs leder. Og derfor spiller er kirken en vigtig rolle med at få udbredt Verdensmålene helt ud til landsbyerne. Derudover er rettigheder til minoriteter bygget ind i Verdensmålene, og der kan fx Kirkernes Verdensråd være med til at tage de svære snakke, der skal til for, at det kan blive implementeret globalt. Ulla Sandbæk fortalte også, at hun har dyb respekt for de kirkelige organisationer og afsluttede samtalen med at love, at hun ville gøre sin del for at holde Udenrigsminister, Kristian Jensen fast på, at religion skal spille en rolle i den nye udviklingsstrategi.

Værdier i dansk udviklingspolitik

I et stort panel med deltagere fra noget så forskelligt som en Institut for Menneskerettigheder, Dansk Industri, Mellemfolkeligt Samvirke, Center for Militærer Studier, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og to politiske partier, kan det undrer, at panelet til sidst var helt enige om et centralt spørgsmål.

I en spændende debat om værdier i dansk udviklingspolitik blev mange ting vendt og sat på spidsen. Kan man for eksempel måle, om der opbygges tillid? Og bør al udvikling overhovedet kunne måles? Panelisterne som var Helle Munk Ravnborg (Mellemfolkeligt Samvirke), Peter Thagesen (Dansk Industri), Christian Juhl (MF, Enhedslisten), Daniel Toft Jakobsen (MF, Socialdemokraterne), Lars Udsholt (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling), Eva Grambye (Institut for Menneskerettigheder) og Henrik Breitenbauch (Center for Militærer Studier). I spørgsmål mellem panelisterne og fra publikum kom panelet langt omkring med debat om blandt andet Verdensmålene, danske værdier og begrebet lidelsesreduktion. Mange fremhævede, at religion og religiøse autoriteter spiller en særlig stor rolle i forhold til udvikling blandt verdens fattige.

Og enigheden? Jo. Til sidst i debatten skulle panelisterne stille sig i den ende af scenen, der udtrykte, hvorfor de synes, der skal gives bistand: For Danmarks skyld eller for de fattiges skyld. Under latter og klapsalver fra publikum, klumpede panelet sig sammen ved ’for de fattiges skyld’.

Debatterne kan opleves eller genses her

SIDSTE NYT

Modtag Det Danske Missionsselskabs historie

Mandag, 8. April 2019

Modtag Det Danske Missionsselskabs historie SUBSKRIPTIONSTILBUD DET DANSKE MISSIONSSELSKABSHISTORIE v....

Religionsanalyse: Fortsat pres på Indiens minoriteter

Mandag, 8. April 2019

Religionsanalyse: Fortsat pres på Indiens minoriteter Præsident Narendra Modi har...

Kampen for tros- og religionsfrihed beror på brede alliancer

Mandag, 8. April 2019

Rapport: Kampen for tros- og religionsfrihed beror på brede alliancer...

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789