Blasfemilovgivning og tros-/religionsfrihed i Danmark

Beskytter lovgivningen de troende? Debat om dansk blasfemilovgivning og tros og religionsfrihed. 

DMR inviterer til debat på Folkemødet i teltet Mellem Himmel & Jord (J31, Kæmpestranden) den 16. juni kl. 12.00-12.50. 

FN’s rapportør for tros- og religionsfrihed besøgte i 2016 Danmark. Deres rapport fastslår, at Danmark respekterer tros- og religionsfrihed som frihedsrettighed. Samtidigt peges på udfordringer: Religion og religionsfrihed er områder, hvor diskussion om danskhed, kristenhed og sekularisme ofte dukker op. En dybere forståelse mellem samfundsgrupper kan forhindre polarisering og fordomme om sekularitet blandt religiøse traditionalister (§72). Folkekirken nævnes som ’kilde til inklusivitet’ og brobrygger. Samtidigt påpeges faren for en statskontrolleret kirke i forhold til identitetspolitik (§73). Rapporten har konkrete anbefalinger mht myndighedernes rolle for inklusiv forståelse af dansk identitet, øget fokus på religiøse gruppers bidrag til solidaritet på tværs, og anbefaling om fastholdelse af blasfemibestemmelsen i straffeloven (§75). Bør blasfemilovgivningen fjernes for at bringe Danmark på linje med den internationale tænkning og praksis omkring tros- og religionsfrihed?

Deltagere: Daniel Toft Jakobsen, MF, Socialdemokratiet. Christian Juhl, MF, Enhedslisten. Ulla Sandbæk, MF, Alternativet.
Filip Buff Pedersen, Ordstyrer.

Jonas Adelin Jørgensen skriver fra Namibia: Ny præsident for Det Lutherske Verdensforbund

Mission Afrikas nigerianske partner, Lutheran Church of Christ in Nigeria (LCCN), får gennem valget af ærkebiskop Panti Filibus Musa en fremtrædende plads i det lutherske verdensforbund. Musa blev valgt som den nye præsident for Det Lutherske Verdensforbund lørdag d. 13. maj. 

Musa har tidligere været leder for det Lutherske Verdensforbunds afdeling for mission og udvikling, og har siden 2013 været først biskop og siden 2016 ærkebiskop i LCCN. LCCN er Mission Afrikas partner, og den kirke, som Mission Afrikas grundlægger Brønnum var med til at starte i det nordlige Nigeria.

Musa skitserede i sin tale LWF’s fremtid ud fra en række pejlemærker. Verdensforbundet skal være globalt og diverst, fastslog han, vel med en henvisning til de diskussioner, som i de senere år har præget forbundet omkring vielse af to af samme køn. Samtidigt skal LWF være økumenisk og være lokalt engageret for økumeniske forhold. I de lutherske kirkers liv bør både teologi og mission stå stærkt, sagde Musa, og forbundet vil gerne engagere lokale kirker i tænkning og nye praksisformer.

Kirkernes diakonale respons, sådan som vi ser det i Lutheran World Service, er central, fortsatte Musa. Retfærdighed, fred og forsoning er i en række kontekster udfordringen for lutherske kirker. Især hvor der er tale om minoriteter vil LWF gøre mere for at løfte deres situation og behov frem. Det sidste lyder som gode nyheder i forhold til de steder, hvor kirkers plads i civilsamfundet bliver mindre som følge af diskrimination og forfølgelse.

Sidst men ikke mindst er der en interessant krølle på historien i forhold til Musa selv: Hvad der blev sået i det små, i vestjyske sogne som besluttede sig for at støtte Brønnums udsendelse til Nigeria i 1910’erne og opbyggelsen af LCCN gennem årtiers arbejde, bærer nu en ikke forudset frugt i form af den nye præsident Musa for LWF.

Medlemsmøde om nye fælles læringsprojekter

DMRs og DMRUs medlemsorganisationer inviteres hermed til medlemsmøde den 8. juni 2017 kl. 10.00 – 15.00 i Odense. Vi ønsker sammen at påbegynde udviklingen af to større fælles læringsprojekter om hhv. lokal menighedsbaseret diakoni og tros- og religionsfrihed i udviklingsarbejdet.

DMRU inviterer hermed til medlemsmøde med henblik på udvikling af to fælles læringsprojekter, om hhv. lokal menighedsbaseret diakoni og tros- og religionsfrihed. På medlemsmødet vil vi søge at afklare erfaringer, behov, kapacitet og udviklingsmuligheder blandt medlemsorganisationerne i forhold til de to temaer. Målet er at afklare metode, indhold og mål for læringsprojekterne, så de kan skabe værdi for medlemmerne og udviklingsarbejdet i Syd.

Læs mere

Tilmelding til Peter Blum Samuelsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Jonas Adelin Jørgensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. juni.

DMR og DMRU starter proces om mulig sammenlægning

Tirsdag den 25. april 2017 stemte først medlemsorganisationerne i Dansk Missionsråd (DMR) og senere medlemsorganisationerne i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) ja til et forslag om at arbejde hen imod en mulig sammenlægning af de to paraplyorganisationer.

Følgende tekst blev vedtaget på henholdsvis Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde og Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings generalforsamling:
”Den igangværende proces om tættere fællesskab mellem DMRU og DMR skal munde ud i en sammenlægning til én organisation. Repræsentantskabet/generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til sammen med DMRU’s/DMR’s bestyrelse at nedsætte et sammenlægningsudvalg, der skal fremkomme med forslag til struktur, vedtægter, medlemsforhold, økonomi og strategi for en sammenlagt organisation. Dette sammenlægningsudvalg kan indhente eksterne personer til opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af sammenlægningsforslaget. Forslaget skal foreligge til afstemning ved repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen april 2018.”

Fælles historie

Siden 1912 har alle danske missionsselskaber haft en fælles repræsentation i Dansk Missionsråd. DMR arbejder med at fremme samarbejdet omkring mission, at varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder samt at repræsentere danske missionsorganisationer i forhold til internationale netværk og organisationer. Derudover arbejder DMR med at udbrede kendskabet til og forståelsen for mission i dansk kirkeliv.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling udspringer af Dansk Missionsråd og blev i 1986 oprettet som en selvstændig organisation. DMRU er et fælles, professionelt projektkontor, der hjælper medlemsorganisationerne til at udarbejde projektansøgninger og forvalte statslige bevillinger fra Danida. DMRU forvalter således en pulje på 13,3 millioner kroner (i 2017) for Danida, der støtter medlemsorganisationernes sydpartnere i kirkeligt udviklingsarbejde over hele verden. Derudover administrerer DMRU puljen Genbrug til Syd.

Fælles fremtid

DMR har i dag 29 medlemsorganisationer, mens DMRU har 32, heraf er mange organisationer medlem begge steder. Der er tale om en bred medlemskreds med både større organisationer og mindre frivillige foreninger, der alle er præget af et solidt bagland i Danmark og langvarige partnerskaber med kirker og kirkelige organisationer over hele verden.

I de senere år er der kommet et tættere fællesskab og øget samarbejde mellem DMRU og DMR. Det gælder blandt andet inden for temaer som religion og udvikling, menighedsbaseret diakoni samt tros- og religionsfrihed. Samtidigt er der i begge paraplyorganisationer fælles mål og mening i arbejdet med integreret mission forstået som diakoni, fortalervirksomhed og forkyndelse. Derfor er det med forventningen om et godt og frugtbart resultat, at de to paraplyorganisationer nu – med medlemsorganisationernes støtte - har taget første skridt mod en mulig sammenlægning.

Nye bestyrelsesformænd

Både DMR og DMRU fik desuden nye bestyrelsesmedlemmer og begge bestyrelser fik nye formænd.

Hos DMR består bestyrelsen således af: Poul Erik Knudsen, formand (Mission Afrika, Danmission og Areopagos), Sune Skarsholm (Promissio, Den Danske Israelsmission og Brødremenighedens Danske Mission), Hanne Rosenberg (Danmission), Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Missionsforening), Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening) og Bøje Pedersen (Baptistkirken).

DMRUs bestyrelsen består af: Jørgen Bøytler, formand (Brødremenighedens Danske Mission), Linda Holst Pedersen (Promissio), Anitha Tind (Apostolsk Kirkes Mission), Anders Bjørnkjær-Nielsen (Mission Afrika), Poul Michael Fanøe (OM Danmark), Hugo Martinussen (Assist) og Poul Winther Kristensen, suppleant (Afrika InTouch).


For mere information kan de to ledere kontaktes.

Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær, Dansk Missionsråd, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 6167 8272 eller Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 8172 4001

 

SIDSTE NYT

Ny generalsekretær i Dansk Missionsråd

Tirsdag, 26. November 2019

Henrik Sonne Pedersen er ny generalsekretær for Dansk Missionsråd Henrik...

DMRs efterårsrepræsentantskabsmøde 18. november 2019

Onsdag, 2. Oktober 2019

Danske missionsorganisationers fremtid Dato og sted: Mandag d. 18. november...

Engageret generalsekretær søges til Dansk Missionsråd med start 1.1. 2020

Onsdag, 2. Oktober 2019

Engageret generalsekretær søges til Dansk Missionsråd med start 1.1. 2020 Har...

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789