Dansk Missionsråds bestyrelse  

Regler for valg til bestyrelsen findes her

Forretningsorden for bestyrelsen findes her

Forretningsorden for forretningsudvalget findes her (Formand og de to næstformænd udgør tilsammen forretningsudvalg for bestyrelsen)

 

Formand

 Poul Erik Knudsen 

Næstformænd                  Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Mission) og Jørgen Mortensen 
Bestyrelsesmedlemmer

 Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening)

 Kirsten Auken (Danmission)

 Christian Schøler Holmgaard (DBI; Promissio)

 

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Finn Kiel-Hansen

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789