Som de fattige læser Biblen

Af Sune Skarsholm

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær, Bibelselskabet anmelder:

Bibelen er Bibelen, men man kan også få meget forskelligt ud af Bibelen. "Som de fattige læser Biblen" lyder den underfundige overskrift på Sune Skarsholms bidrag til "Kristendom og udvikling - kan tro flytte bjerge?". Underfundig, fordi overskriften spiller på den faste vending, man bruger, når nogen læser med en intention om at misforstå en tekst, "som fanden læser Bibelen". Skarsholm berører ganske vist kort en fremgangsteologisk - og dybt problematisk - læsning af Bibelen, som kan legitimere både kirkelig korruption og magtmisbrug, men hovedsigtet er et andet: At dykke ned i, hvordan almindelige mennesker i udviklingslandene læser og forstår Bibelen i et frigørelsesperspektiv. 

I mange tilfælde har Bibelen været den først bog på et lokalt sprog, og der er talrige eksempler på, hvordan bibellæsning har sat sig spor både i mennesker og i fællesskaber; selvbevidsthed og værdighed er sprunget ud af bibellæsning. Her opstår - som i 1800-tallets Danmark - en vekselvirkning mellem religiøs vækkelse og samfundsmæssig udvikling, som ofte underbetones. Interessant er det hos Skarsholm at se, hvordan læsere i Asien, Afrika og Latinamerika har deres egen top ti af bibelske læsninger, en særlig kanon i kanon, hvor visdomslitteraturen, Jobs Bog og Jakobs Brev er særligt populære, ligesom de gammeltestamentlige profeters sociale kritik får ny aktualitet i en afrikansk kontekst. 

Bibelforskere har de senere år i stigende grad fået øjnene op for såkaldt "almindelige menneskers" læsning af Bibelen. Skarsholms artikel er et eksempel på, at dette fokus er ganske  produktivt og tankevækkende. Indblikket i de fattiges bibellæsning kan gøre velbjergede første verdens borgere klogere på både Bibelen og verden.

Læs kapitlet her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789