Bliv klogere

Kirke for Alle

Kirke for alle er et nyt magasin om kirkens globale missioner, der afløser Ny Mission, som udkom med sidste nummer i efteråret 2021.

Ny Mission

Ny Mission udgives af Dansk Missionsråd, og er et forum for studie og refleksion over de udfordringer, som kristen mission står overfor.

Andre Udgivelser

Dansk Missionsråd er et vidensdelingsnetværk, og står med jævne mellemrum bag i fysiske udgivelser indenfor det missiologiske felt.