Andre Udgivelser

Bøger

Dynamisk Evangelium - Nyt Europa

E-bogen ‘Dynamisk evangelium – Nyt Europa’ er en samling af artikler, som reflekterer over nogle af de temaer, der blev taget op af Lausanne Europe 20/21.
Af Alexander Engberg Vinkel

Erik W. Nielsen

Erik W Nielsen og hans bidrag til efterkrigstidens danske missionsteologi – Af Harald Nielsen  

Økonomi og Kristendom

Økonomi og kristendom – … hvad Guds er
Eksistensen, 2019

Bone Falck Rønne

Bone Falk Rønne – en pioner i folkeoplysning og mission – Af Harald Nielsen

Kristendom og Udvikling

Kristendom og udvikling – kan tro flytte bjerge? Af Uffe Torm.
Bogen er en 300 siders antologi om danske bidrag og den danske tænkning på dette område i de sidste fem årtier.

Rapporter

Faith & Covid-19

Experiences, insights and reflections collected by Danish Mission Council through conversation and mail exchange with member organizations and international partners during April 2020.

Forfulgte kristne og tros- og religionsfrihed

Fra efteråret 2020 til efteråret 2021 har DMR afsøgt og drøftet relationen mellem religionsfrihed og støtte til forfulgte kristne, og som afslutning fremlægger vi her nogle centrale positioner, efterfulgt af baggrundsmaterialet.