Dialog som forudsætning for fred og udvikling på Zanzibar

Af Arngeir Langås

Daniel Nygaard Madsen, projektkonsulent for Kræftens Bekæmpelse, tidligere udsendt som dialogkonsulent for Danmission på Zanzibar anmelder:

Arngeir Langås ved, hvad han taler om! Der er vægt bag ordene, når Arngeir taler på baggrund af 8 års pionerarbejde på Zanzibar. Jeg har haft det privilegium at få lov til at følge efter Arngeir og bygge videre på det arbejde, han så fint beskriver i artiklen. At dialog er en forudsætning for fred og udvikling, blev på et tidspunkt forklaret således af en af mine muslimske kolleger på Zanzibar:

Som det så ofte sker fortalte han en historie om et dyr. Denne gang slangen, der jo ikke kan tale. "Når mennesker træder på den, bider den - men hvis slangen kunne tale ville den sige til mennesket, om det ikke lige kunne flytte foden lidt "det gør ondt, når du står der". Nu kan slangen ikke tale, så derfor bider den i stedet for. Sådan er det også med dialogarbejdet. Det er at give mennesker muligheder og redskaber til at tale sammen, så vi ikke gør skade på hinanden, selvom vi kommer til at gå i vejen for hinanden."

 I disse dage gennemlever Zanzibar en meget udfordrende situation, idet det netop afholdte præsidentvalg d. 25. oktober er blevet annulleret af formanden for valgkommissionen - vel at mærke efter valgresultaterne var begyndt at blive offentliggjort. Jeg er i løbende kontakt med et par af de religiøse ledere på Zanzibar, og jeg ved, at de gør, hvad de kan for at facilitere et rum, hvor de politiske modstandere kan tale med hinanden, så man undgår en kaotisk og potentielt meget voldelig udvikling. Flere af de muslimske og kristne ledere, som Arngeir samarbejdede med, om at etablere dialogarbejdet på Zanzibar, er i dag er at finde side om side på et billede med oppositionslederen i et forsøg på at mægle mellem ham og den afgående præsident. Arngeir skriver i artiklen, at "et varigt dialogarbejde som det på Zanzibar opstår ikke, hvis ikke lokale institutioner investerer deres troværdighed samt menneskelige ressourcer heri". Det har han ret i, men en frugt som den, der kan anes på dagens billede, opstår også kun, fordi der er individer og internationale organisationer, der er villige til at investere langsigtet i de interreligiøse relationer. Dialogarbejdet er en frugt af tålmodig relationsopbygning. Den kan ikke forceres frem. Frugten vokser langsomt, og viser sig, når tiden er moden til det.

Læs kapitlet her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789