Kristendommen har i det 20. århundrede gennemgået to radikale forandringer. Den er gået fra at være den ’hvide mands religion’ til nu at have bredt sig kraftigere i det globale syd. Derudover er pinsebevægelsen og den karismatiske bevægelse blevet den dominerende form uden for Romers-katolsk kirke. Omkring 30% af verdens kristne tilhører disse to bevægelser i dag. Ifølge Jørgen Mortensen bringer pentekostalismen ikke nye teologiske læresætninger, men bygger på luthersk og reformert teologi samt dogmer fra baptisme og metodisme. Det som kendetegner pentekostalisme er evangelisme, kirkeplantninger, lav dørtærskel til lederskab, ledelse af Helligånden, og at den kan tilpasse sig flere kontekster ifølge Allan Anderson. Et dansk eksempel på dette er Netværkskirken ledt af Kenneth Kühn, som er optaget af spændingsfeltet mellem moderne danskere uden tro og nydanskere med stærke traditioner. Kirken tiltrækker iranere, hvis kultur er ganske anderledes ved f.eks. at lægge vægt på erfaringsdimensionen i troen –det sande må kunne erfares. Han ser altså at pentekostalisme modtages nemmere af iranere end af sekulariserede danskere.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789