E-bøger

Elektroniske kopier af alle udgivelser og e-bøger er tilgængelige her på siden via Login Ny Mission. Vi vil gerne opfordre til at gøre brug af denne ressource. Adgangen er gratis og du kan frit læse og gemme de artikler og bøger, som ligger her. Her kan du gratis downloade og læse publikationer fra Dansk Missionsråd:

 Du kan også læse bøgerne gennem DMRs stream på ISSUU gennem dette link

kristendon og udviklingKristendom og udvikling - kan tro flytte bjerge?

Redigeret af Uffe Torm og med en lang række danske og udlandske bidrag. 

Udkom 12. november 2015.

Læs mere

BoneFalckRønneBone Falk Rønne - en pioner i folkeoplysning og mission

Skrevet af Harald Nielsen. 

Udgivet 2014. 

Læs bogen

DMR Et passioneret folk forsideEt passioneret folk - Kirkens svar på lokal og global nød

Oversat og bearbejdet af Andreas Østerlund Nielsen, Sara Fisher Dirksen og Jonas Adelin Jørgensen. 

Læs bogen

 

SAMMEN FOR LIVETSammen for livet - mission og evangelisering i ændrede landskaber

Kirkernes Verdensråd kommission for mission og evangelisering, CWME, udsendte i november 2013 et nyt missionsdokument, som her foreligger i en dansk oversættelse.

Læs missionsdokumentet

 

Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark

Download pdf fil.

Skrevet af Bent Bjerring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang. 

Der er skrevet mange og tykke bøger om mission og menighedsliv i forskellige kulturer i Afrika og Asien og om de problemstillinger, der rejser sig i mødet mellem evangelium og kultur. Denne bogs tilblivelse begyndte på et møde i Dansk Missionsråds Studieudvalg, hvor temaet var ”Missiologier i Danmark”, altså, hvordan kan vi deltage i Guds mission, ikke i Nigeria eller Indien, men i Danmark. Det er tankevækkende, at dette spørgsmål umiddelbart ledte os hen på en drøftelse af kirken, af  forskellige menighedsformer i Danmark. Vi begyndte med missiologier og endte med ekklesiologier. Dette ser vi som et udtryk for, at mission er kommet hjem til kirken, dvs. at en missional kirkeforståelse er ved at vinde indpas. Det er vores håb, at denne bog kan bidrage til den danske diskussion om hvordan kirkens sendelse former det at være kirke, hvordan mission former fællesskaber"

Udkom 2013. 

Erik W. Nielsen og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi

Download pdf fil

Skrevet af Harald Nielsen. 

"Erik W. Nielsen var én af det 20. århundredes største danske teologiske begavelser, selvkritisk til det pinefulde. Samtidigt forstod han klarere end andre i samtiden, at kirken kun lever i mission" (Hans Raun Iversen, Københavns Universitet)

Udkom 2012. 

Darrell L. Guder: Mission i et pluralitisk samfund – hvorfor og hvordan?

Oversættelse af foredrag holdt på missionskonferencen Hotel Nyborg Strand 2006

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789