VM1

Kirken er godt nyt for verden

Temagudstjeneste om FN’s Verdensmål og Integreret Mission

På denne side finder I alt, hvad I behøver for at holde en gudstjeneste, et møde eller en temadag, om hvad det kristne evangelium og kirken har at sige og betyde i en verden, der lider under sult, krig og uretfærdighed.

Verdensmål og Integreret Mission

Vi behandler dette tema i krydsfeltet mellem to tilgange til nøden i verden:
- FN vedtog i 2015 17 nye Verdensmål for at skabe en mere bæredygtig udvikling for mennesker og for jorden. Disse mål har på forskellig vis relevans for alle lande, både fattige og rige. De omfatter fattigdom, arbejde, økonomisk vækst, klima, ligestilling mellem kønnene, fred og sikkerhed.

- Det kristne evangelium fortæller, at Guds frelse angår alle sider af menneskelivet, både nu og for evigt, både personligt og på samfundsplan. Udenfor den vestlige verden er kulturen de fleste steder kendetegnet ved en sådan helhedstænkning. Det er også herfra tanken om, at Guds mission retter sig mod mennesket og skaberværket i dets helhed, kaldet Integreret Mission, stammer.

I krydsfeltet mellem Verdensmålene og Integreret Mission kan vi som kirke og kristne se og vise, hvordan kirken er godt nyt for verden.

Let anvendelige materialer

Dansk Missionsråd har udarbejdet en række let anvendelige materialer for at gøre det overkommeligt at afholde en tema-gudstjeneste eller lignende, om hvordan kirken er godt nyt for verden. Tilpas det efter jeres lokale forhold og kombinér det med de projektor og aktiviteter, som I allerede er involveret i.

Hent materialerne

Involver missionsorganisationerne

Inddrag missionsorganisationernes viden og ressourcer i en gudstjeneste omkring Verdensmålene, så menigheden kan komme helt tæt på dette arbejde.

Se, hvordan du involverer missionsorganisationerne

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789