Guidelines og standarder

I Dansk Missionsråd har vi arbejdet med fælles guidelines og standarder på en række områder. På listen nedenfor findes en oversigt over det materiale, som er tilgængeligt. 

  • Etiske retningslinier for medlemsorganisationer: Dansk Missionsråd udarbejdede i 2003 et sæt etiske retningslinier for medlemsorganisationerne. Retningslinierne beskriver missionens mål og metoder, ansættelsesforhold, økonomi, miljøbevidsthed og kommunikation. Læs retningslinierne her
  • Tolerance:  I 2007 udarbejdede organisationerne i Dansk Missionsråd et dokument, der beskriver forholdet mellem mission og tolerance i forhold til troende fra andre religiøse traditioner. Dokumentet kan læses på dansk her og på engelsk her
  • Omvendelse: I 2012 udsendtes en international fælles protestantisk-katolsk erklæring om mission i en multireligiøs verden. Den engelske version findes her og en dansk version i temanummeret om 'Kristent vidnesbyrd i en multireligiøs verden' her
  • Volontører: Arbejdet med at formulere en dansk 'best practice' for volontører startede med en velbesøgt workshop i september 2013 , og resultatet blev præsenteret i foråret 2015 - se folder her og temanummer om 'Bæredygtigt volontørarbejde' her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789