DMR bestyrelsens sammensætning 2017-2020

DMR's bestyrelse blev valgt på repræsentantskabsmødet 26. april 2017, og består af formand Poul Erik Knudsen, Bøje Pedersen, Sune Skarsholm, Hanne Rosenberg, Robert Refslund-Nørgaard og Finn Kjær-Hansen. Bestyrelsen konstituteres 9. juni 2017, og yderligere oplysninger følger derefter på denne side. 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789