Religion og udvikling i forskning og praksis

af Karen J. Lauterbach

Marie Juul Petersen, Institut for Menneskerettigheder anmelder:

Hvordan har udviklingsforskere forstået og fortolket religion? Og hvordan har udviklingspraktikere arbejdet med religion? Det er nogen af de spørgsmål, Karen Lauterbach tager op i sit kapitel, Religion og udvikling i forskning og praksis. Lauterbach giver et godt overblik over nogle af de overordnede tendenser, der har præget ikke bare dansk, men også international, udviklingsforskning og -praksis fra midten af det 20. århundrede til i dag. Hun beskriver på en klar og letforståelig måde, hvordan både forskning og praksis i mange år var domineret af sekulariserings- og moderniseringsteoretiske forestillinger om religionens gradvise forsvinden fra det offentlige rum. Man gik, som Lauterbach skriver, ud fra at religionens betydning ville blive mindre og mindre i takt med øget økonomisk vækst og udvikling. 

Sådan gik det ikke. Tværtimod synes religion i dag – på alskens forskellige måder og i alskens forskellige former – at fylde mere og mere. Og det afspejler sig i både udviklingsforskning og -praksis, hvor vi i de seneste 10 år har set en sand eksplosion af forskningsprogrammer, bistandsprojekter, bøger, konferencer, rapporter og retningslinjer om religionens rolle i udviklingsbistand. Lauterbach beskriver de vigtigste af disse initiativer og diskuterer nogle af de problemstillinger, som denne nye optagethed af religion og religiøse aktører rejser. Blandt andet, skriver hun, betyder det ofte ganske entydige fokus på religiøse organisationers positive, instrumentelle bidrag til udvikling, at mere komplekse aspekter af samspillet mellem religion og udvikling overses – som f.eks. religiøse aktørers rolle i forhold til diskrimination og forfølgelse af homoseksuelle, spørgsmål om kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og forholdet mellem religion og konflikt. Samtidig kan mange – både forskere og praktikere – kritiseres for at være institutionsfikserede og have svært ved at forstå og forholde sig til religion udenfor en afgrænset institutionel kontekst, som f.eks. en kirke, en trosbaseret organisation eller et religiøst lederskab.  

Skal man forstå religion i en udviklingskontekst må man anlægge et bredere perspektiv, skriver Lauterbach. Frem for snævert at fokusere på, hvordan religiøse organisationer kan bidrage til at fremme allerede etablerede bistandsmål, må vi opmuntre til en langt mindre instrumentel og institutionel forståelse af religion. Vi må, som Lauterbach slutter af med, interessere os for og anerkende, at langt de fleste mennesker forstår sig selv, deres relationer og deres omverden gennem religion – og det kan have en afgørende betydning for, hvordan de forstår, forholder sig til og engagerer sig i udvikling.

Læs kapitlet her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789