Kan dialog bidrage til at løse Mellemøstens religionskonflikter?

Af Birgitte Søgaard Lauta

Mette Schmidt, projektkonsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling anmelder: 

Kan dialog bidrage til at løse Mellemøstens konflikter?

I Mellemøsten kan man ikke vælge religionen fra. At henvise religionen til den private sfære, som en vis dansk politiker ønskede, er helt utænkeligt i den arabiske verden. Religionen gennemsyrer hele samfundet, på godt og på ondt. Derfor burde det være en selvfølge at arbejde med religiøse aktører, hvis man ønsker at bidrage til en positiv udvikling i Mellemøsten. Ikke blot en mulighed, men en nødvendighed.

Det har Danmission gjort i nogle prisværdige initiativer, som beskrives i Birgitte Søgaards Lautas artikel ”Kan dialog bidrage til at løse Mellemøstens religionskonflikter?”  Hun beskriver nogle spændende resultater fra tre aktiviteter implementeret sammen med Danmissions partnere i Mellemøsten inden for rammen af Det Arabiske Initiativ.

Efter et ledertræningsprogram kunne en sheik for eksempel bruge sine kompetencer i konflikthåndtering, da han blev leder for en menighed, hvor en radikal bønneleder, der siden var gået under jorden, havde skabt splittelse med sine ekstreme synspunkter.

Et andet samarbejde i Libanon har resulteret i et fælles undervisningsmateriale om religion og medborgerskab, godkendt af både shia- og sunnimuslimer, drusere og de forskellige kristne retninger. Banebrydende i et land, hvor den vigtigste identitetsmarkør er dit familiemæssige og religiøse tilhørsforhold.

Og endelig træning af unge syriske civilsamfundsaktører, stærkt prægede af krigen, men alligevel overbeviste om, at dialog stadig er en mulighed.

Er det dråber i et hav af konflikt? Dialog er en konstant stræben efter læring, skriver Birgitte Søgaard Lauta. Virkeligheden er jo bare, at mange mennesker i denne verden ikke stræber efter læring. I hvert fald ikke den form for læring, der kan flytte dem væk fra forudfattede meninger og fjendebilleder. Dertil trives de alt for godt i deres fordomme. 

Men netop derfor giver det mening at starte med religiøse aktører. Stræben efter læring eller søgen efter sandheden burde jo være troens kendetegn. Hvis religiøse ledere vil gå foran med at skelne mellem sandhed og fordom, er meget opnået.

Læs kapitlet her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789