Hvorfor mission?

Forleden dag sagde en ung mand, som skulle udsendes som volontør af et større dansk missionsselskab, til mig: ”Ja, jeg skal i hvert fald ikke være missionær”. Og hvorfor ikke? Jo, fordi han ikke ønskede at begå åndelige overgreb mod andre mennesker. Selvfølgelig er der ingen af os, der sympatiserer med overgreb. Men hvad så med mission: Hvorfor mission og hvordan er mission mulig, uden at det bliver til et åndeligt overgreb?

Hvis vi ser på Bibelen, så er svaret på, hvorfor kristne driver mission, overraskende enkelt: Det gør vi, fordi Gud elsker os. Dette budskab er den dybeste strøm i den kristne mission. Bibelen er historien om, hvordan Gud har åbenbaret sin kærlighed til hele skabningen. En kærlighed, som nåede sit klimaks, da Gud gennem sin søn Jesus Kristus forligede sig selv med verden.

Ved slutningen af sin gerning kalder Jesus sine første disciple til at gå ud i alverden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Dermed bliver disciplene apostle. Det vil sige, at de bliver redskaber, iværksættere og tegn på Guds mission for og med verden. På samme måde er alle senere kristne redskaber for og tegn på Guds mission. Vi må høre Jesu ord som en tilladelse til netop os om at gå hen og ’gøre alle folkeslag til Jesu disciple’:

"De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt 28)

Jesus begynder sin udsendelsestale med at fortælle disciplene, at al magt i himmelen og på jorden er givet ham. Når de bliver sendt ud i hele verden, begiver de sig altså ikke ind i et gudløst territorium, men ud i en verden, hvor al magt i forvejen er givet Kristus. Uanset hvor de kommer frem, så findes den Opstandne Herre der altid og allerede. Disciplenes og vores opgave er at gøre ham kendt og elsket. Overalt har de og vi lov til at vidne om den opstandne: Blandt ethvert folk kan Guds gode nyhed oversættes ind i netop deres kultur.

Missionstilladelsen sanktionerer derfor ikke åndelige overgreb, men tillader os at finde ud af, hvordan den opstandne Kristus er til stede til enhver tid og i enhver kultur. I denne mission bliver vi selv disciple af Kristus – og inviterer andre til også at blive det i den glædeligt anderledes virkelighed, som er Guds riges virkelighed.

 

Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789