Danske missionsorganisationer i DMR

Integreret eller holistisk mission er den forståelse, at mission både er ord og gerning, evangelisation og diakoni, individuel omvendelse og tranformation af sociale strukturer.  I DMR-fællesskabet tilslutter vi os denne forståelse af mission, og vi arbejder med det på følgende tre måder: 

  • DMR skal understøtte missionspraksis og bidrage til intern refleksion i de enkelte organisationer i forhold til deres missionsopgave.
  • DMR skal videregive erfaringer fra organisationernes arbejde til den bredere kirkelighed; her gælder det om at vise, hvordan kirken ikke ’har’ en mission, men at den i sin natur ’er’ en mission, en sendelse.
  • DMR skal vinde lydhørhed for organisationernes arbejde i den bredere offentlighed, herunder for missionsorganisationernes ’komparative fordel’, dvs. hvordan de har en fordel i forhold til organisationer, som blot er udviklingsorganisationer

Se en oversigt over medlemsorganisationerne i DMR her

Find statistik over danske missionsorganisationer