Missionarbejdet og udviklingsbistanden

Af Uffe Torm

Mogens Kjær, Generalsekretær, Danmission anmelder:

Uffe Torm, som er tidligere sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, har skrevet en fin, oplysende og grundig artikel om Missionsarbejdet og Udviklingsbistanden.

Når det drejer sig om udviklingsbistand, var missionsorganisationerne de første. De var naturligvis optaget af at bringe det kristne budskab til fremmede egne, hvor det ikke havde lydt før. Derfor blev der bygget kirker, men der blev fra begyndelsen også bygget skoler og klinikker. Kristen mission har ikke kun været optaget af at frelse sjælene, men også af at mennesker skulle hjælpes til at få et sundere liv og blive oplyste.

Den statslige udviklingsbistand voksede frem i 1960’erne, i den periode hvor kolonilandene fik deres selvstændighed. Staten besluttede da at det var den danske stats opgave at hjælpe de nye, fattige nationer godt i vej. Fra den statslige udviklingshjælps side var der fra starten skepsis over for at støtte missionsorganisationernes arbejde. Den lå i en frygt for at udviklingsarbejde og forkyndelse blev blandet sammen, samt en mistro over for religions skadelige virkninger.

Siden forsvandt denne skepsis, og missionsorganisationerne har fået megen, god støtte fra Danida. Spørgsmålet rejses da, om missionsorganisationerne har gjort sig afhængige af staten. Det har de jo i den forstand at en del af deres arbejde er afhængig af statslig støtte, men man kan ikke sige at de dermed har solgt deres sjæl.

Uffe Torms gode artikel indeholder bl.a. et længere afsnit om Holger Bernt Hansens bidrag til den statslige udviklingsbistand.

Læs kapitlet her

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789