Baggrundsviden for forfattere til Ny Mission

Historie
Ny Mission udkom første gang i 1999 og afløste Nordisk Missionstidsskrift (NMT), der udkom første gang i 1890 (fra 1970 under navnet. Mission. Nordisk Missionstidsskrift). Sidste nummer af NMT udkom i 1998. Da Dansk Missionsråd (DMR) blev stiftet i 1912, blev NMT udgivet af DMR.

Udgivelse
Dansk Missionsråd udgiver Ny Mission, og ansvarshavende redaktør er Mogens S. Mogensen. Ny Mission udkommer to gange om året (hhv. marts/april og september /oktober)

Studieudvalget vælger tema til hvert nummer af Ny Mission og drøfter dette tema på et udvalgsmøde, hvor der nedsættes en redaktionskomité bestående af 3-5 personer, hvoraf nogle fra udvalget andre uden for udvalget.

Redaktionskomitéen, der normalt kun holder ét møde, udfolder temaet, vælger emner og skribenter til artiklerne.

Redaktøren har ansvar for at kommunikere med skribenterne,  indsamle og redigere teksterne, lære korrektur og finde billeder og kommunikere med layouter.

Udgivelse af Ny Missions sker samtidigt i bogform og på nettet på DMRs hjemmeside, hvor abonnement og enkeltnumre også kan bestilles. Abonnementsprisen er kr. 130,00 pr. år for to numre plus porto (p.t. kr. 30,00 pr. udsendelse i Danmark for et eks.). Løssalgsprisen er kr. 95,00 plus porto.

DMR studiedage afholdes i april og november, hvor temaet for det seneste nummer af Ny Mission ofte er studiedagens tema.

Målgruppe
Målgruppen for Ny Mission er

  • Missionærer og andre ansatte i missionsselskaber
  • Bestyrelsesmedlemmer og frivillige medarbejder i missionsselskaber
  • Missionsvenner, som ønsker grundigere orientering om missionsproblemstillinger, end missionsselskaberne kan give i deres blade
  • Præster med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt
  • Andre med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt

Niveau
Ny Mission er ikke et akademisk tidsskrift, men søges lagt på et niveau, der svarer til et højskoleforedrag. De fleste artikler skrives på dansk, men enkelte artikler trykkes på engelsk, norsk og svensk.

Omfang og indhold
Ny Mission har sædvanligvis et omfang på 80-120 sider (à ca. 2000 enheder inkl. mellemrum). Ny Mission indledes sædvanligvis med en længere hovedartikel, som de øvrige artikler undertiden forholder sig til. Bortset fra hovedartiklen er de fleste artikler på mellem 5 og 10 sider. Ny Mission indeholder kun undtagelsesvis illustrationer og billeder.

Alle Ny Mission-numre er tilgængeligt i digital format på DMRs hjemmeside

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789