Ny Mission komplet oversigt: All books
Shows all books in library. ?
Order by
Cover Title Authors Rating Hits Category
no-img_eng.png Title: "Den, der ikke råber for jøderne, skal ikke synge gregorianske salmer". Inspiration fra Dietrich Bonhoeffer Authors: Peter Lodberg Rating: 0 Hits: 1342 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: "For at der opstår en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider" - erfaringer fra venskabsforbindelse mellem menigheder i Tanzania og Danmark Authors: Else Kaag Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen Rating: 0 Hits: 1307 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: "For jøde først.." - evangelisering blandt jøder Authors: Susan Perlman Rating: 0 Hits: 1306 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: "Missionærer - nej tak. Volontører - ja tak". Relationer i volontørarbejdet i Cameroun Authors: Jakob Stensig Henneberg Rating: 0 Hits: 1386 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: "Resten skal han bare gi' faen i" Authors: Henrik Højlund Rating: 0 Hits: 1302 Category: Kulturkristendom
no-img_eng.png Title: "The Global South" i Danmark Authors: Hans Henrik Lund Rating: 0 Hits: 1306 Category: Globalisering
cover Title: A Messianic jew looks at Luther Authors: Richard Harvey Rating: 0 Hits: 1408 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: A strategic approach to investing in the theological enterprise of the Global South Authors: Stuart Brooking Rating: 0 Hits: 1298 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Aarhus Bykirke - en valgmenighed knyttet til Indre Mission Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1355 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Advocacy - hvad, hvorfor og for hvem? Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings advocacy-politik Authors: Kirstine Kaaber Pors Rating: 0 Hits: 1219 Category: Ulighed
cover Title: Africa - the New Wittenberg of reformation Authors: Clement S. Dachet Rating: 0 Hits: 1412 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: Afrikanske evangelister - evangelisering i en luthersk kirke i Nigeria Authors: Bøje Pedersen og Timawus Linus Rating: 0 Hits: 1292 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Afrikanske kirker deltagelse i globale missionsinitiativer - spørgsmål, udfordringer og modeller Authors: Reuben Ezemadu Rating: 0 Hits: 1271 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Afrikanske kristne præger den globale kirke Authors: Jeppe Bach Nikolajsen Rating: 0 Hits: 950 Category: NY MISSION
no-img_eng.png Title: Agenda TE 1: Status og baggrund for teologisk uddannelse i tværkulturel sammenhæng Authors: Henrik Sønne Petersen Rating: 0 Hits: 1425 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Agenda TE 2: Agenda for teologisk uddannelse i tværkulturel sammenhæng Authors: Henrik Sønne Petersen Rating: 0 Hits: 1385 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Alpha - en måde at invitere danskere ind i discipelskab Authors: Katrine Lund Rating: 0 Hits: 706 Category: Danmark
no-img_eng.png Title: Anerkendelse og anerkendelse er to ting. Mindst Authors: Leif Andersen Rating: 0 Hits: 1272 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Anerkendelse og mission. Udfordringer efter Muhammed-krisen Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 1300 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Appendiks Authors: Dansk Missionsråd Rating: 0 Hits: 1285 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Arbejde blandt migranter og flygtninge i Kolding Provsti Authors: Elizabeth P. Olesen Rating: 0 Hits: 1337 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Arusha-konferencens hovedlinjer og temaer Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 948 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Arven fra 1910 og udfordringerne i 2010 i dansk mission Authors: Interviews med tre generalsekretærer Rating: 0 Hits: 1251 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Asylansøgere i danske sognemenigheder Authors: Krista Rosenlund Bellows Rating: 0 Hits: 902 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: At give afkald på falskt vidnesbyrd Authors: Lorens Hedelund Rating: 0 Hits: 1360 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: At være volontør handler om at lære Authors: Michael Thorlund Rating: 0 Hits: 1374 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Baptistkirken i Danmarks erfaringer med partnerskaber i mission Authors: Morten Kofoed Rating: 0 Hits: 1303 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Baptistkirkens involvering i teologisk og ledelsesmæssig uddannelse i Rwanda Authors: Henrik Holmgaard, Lars Midtgaard, Klaus Munch Rating: 0 Hits: 1358 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Bibelhistorie for muslimer Authors: Leif Munksgaard Rating: 0 Hits: 1392 Category: Kontekstualisering
cover Title: Bibellæsning burde være et tredje sakramente Authors: Malene Fenger Grøndahl Rating: 0 Hits: 1407 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Bibellæsning står svagt i Folkekirken - men kan muligvis styrkes med ny metode Authors: Henning Møller Christensen Rating: 0 Hits: 1273 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Bibellæsningens historie i Danmark Authors: Mogens Müller Rating: 0 Hits: 1331 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Bibelske modeller for partnerskab i mission Authors: Johannes Nissen Rating: 0 Hits: 1335 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Bistandsbranchens religion Authors: Marie Juul Petersen og Ben Jones Rating: 0 Hits: 1328 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Brød og bibler - om mission og udvikling Authors: Uffe Torm Rating: 0 Hits: 1307 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Buddhismen i møde med lokale og globale udfrodringer Authors: Knud Jørgensen Rating: 0 Hits: 1355 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Cape Town-erklæringen - et kald til at tage del i Guds mission Authors: En dansk oversættelse af "Cape Town Commitment" Rating: 0 Hits: 1284 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Christian witness in a multi-religious world, recommendations for conduct Authors: World council of churches, Pontifical Councilfor Interreligious Dialogue og World Evangelical Alliance Rating: 0 Hits: 1201 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Christian Witness in a pluralistic world: An indian perspective Authors: Rohan Pushparajan Rating: 0 Hits: 1283 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Church of Love - evangelisering blandt muslimer i Danmark Authors: Massoud Fouroozandeh Rating: 0 Hits: 1210 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Civil Rights in a Fledgling Democracy Authors: Calev Myers Rating: 0 Hits: 1273 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: Corpus Christianum eller corpus Christi? Om Lesslie Newbigins syn på kirkens egenart Authors: Jeppe Bach Nikolajsen Rating: 0 Hits: 1301 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Courage and faith in development Authors: Rick James Rating: 0 Hits: 1356 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Cross-national influences on social hostilities involving religion and government restrictions on religion Authors: Brian J. grim Rating: 0 Hits: 1270 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: Danish Muslim Aid - religion og nødhjælpsarbejde Authors: Abdul Wahid Pedersen Rating: 0 Hits: 1367 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Danmarks som missionsmark - et frikirkeligt bud på fremtidens kirke Authors: Tonny Jacobsen Rating: 0 Hits: 1160 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Danmission og flygtningearbejde Authors: Thyra Smidt Rating: 0 Hits: 1324 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Danmissions arbejde med at fremme religionsfrihed Authors: Mogens Kjær med hjælp fra Lorens Hedelund Rating: 0 Hits: 1280 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: Danmissions politik for miljø og klima Authors: Mogens Kjær, Nanna J. Jørgensen og Caroline Winther Rating: 0 Hits: 1239 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Dansk pinsetro i spændingen mellem tradition og nye horisonter Authors: Kenneth Kühn Rating: 0 Hits: 1223 Category: Pentekostalisme
no-img_eng.png Title: Dansk støtte til teologisk uddannelse i det Globale Syd Authors: Henrik S. Petersen, Michael H. Much, Henning M. Christensen Rating: 0 Hits: 1332 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Danske stewards bag scenen Authors: Lotte B. Carlsen og Lasse H. Iversen Rating: 0 Hits: 1219 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Danskernes komplekse forhold til kirke og kristendom Authors: Niels Henrik Arendt Rating: 0 Hits: 1266 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: De fattige har I altid hos jer Authors: Peter Lodberg Rating: 0 Hits: 1203 Category: Økonomi
no-img_eng.png Title: De frie grundtvigske kredse Authors: Hasse N. Jørgensen Rating: 0 Hits: 1215 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: De nye menigheder - Nogle bemærkninger fra en velvillig iagttager Authors: Jens Ole Christensen Rating: 0 Hits: 1204 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: De nye valg- og frimenigheder: Antal, baggrund og præg Authors: Kurt E. Larsen Rating: 0 Hits: 1219 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Debate on Pentecostalism Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1234 Category: Pentekostalisme
no-img_eng.png Title: Den afrikanske kirkes ansvar for og tilgang til flygtningesituationen Authors: Robert Goyek Rating: 0 Hits: 1343 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Den bibelske baggrund for fortalervirksomhed Authors: Jan Nilsson Rating: 0 Hits: 1204 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: Den evangelikale bevægelse i lyset af Lausanne llll Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 1275 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Den globale begærskultur og Guds mildhed Authors: Anders Laugesen Rating: 0 Hits: 1233 Category: Økonomi
no-img_eng.png Title: Den globale kirke og Indre Mission Authors: Anders Møberg Rating: 0 Hits: 1208 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Den globale pentekostale bevægelse og pinsebevægelsen i Danmark Authors: Ruben H. Falk Rating: 0 Hits: 1160 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Den globale virkelighed i mission Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 1225 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Den jødiske Diaspora - at leve sammen og ved siden af hinanden Authors: Lasse H. Iversen, Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt Rating: 0 Hits: 1183 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Den Katolske Kirke i Danmark Authors: Niels Christian Hvidt og Niels Messerschmidt Rating: 0 Hits: 1172 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Den kristne missionsforpligtelse i et demokratisk, multireligiøst samfund Authors: Theodor Jørgensen Rating: 0 Hits: 1192 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark Authors: Bent B. Nielsen, Hans R. Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang Rating: 0 Hits: 1230 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Den missionale kirke efter kristenheden Authors: Darrell L. Guder Rating: 0 Hits: 1216 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Den næste kristenhed - den næste kristendom - den næste kristne mission Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1170 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Den pinsekarismatiske bevegelse i Afrika Authors: Tormod Engelsviken Rating: 0 Hits: 1188 Category: Pentekostalisme
no-img_eng.png Title: Den religiøse dimension i udviklingsprocessen - mange spørgsmål men få svar Authors: Uffe Torm Rating: 0 Hits: 1326 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Den tværkulturelle missions historie i Danmark Authors: Kurt E. Larsen Rating: 0 Hits: 1299 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Der kom et brev og Kære Kristi venner Authors: Viggo Mortensen Rating: 0 Hits: 1215 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Det handler om værdighed Authors: Svend Auken Rating: 0 Hits: 1224 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Det lyse eller det mørke Tyskland? Tyske kirkers svar på den europæiske flygtningekrise Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 1356 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Det sker igen - flygtningekrisens aktuelle fordring og udfordring til folkekirken Authors: Peter Skov-Jakobsen Rating: 0 Hits: 1307 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Diakoni på minimal-kirkens betingelser? Authors: Henrik Stubkjær Rating: 0 Hits: 1266 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Diakoni spørger ikke efter menneskers tro, men efter menneskers nød Authors: Troels Toft Rating: 0 Hits: 1260 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Dialog og diapraksis i Egypten Authors: Samira Luka Rating: 0 Hits: 1150 Category: Diapraxis
no-img_eng.png Title: Dialog om fremtidens folkekirke Authors: Tove Fergo Rating: 0 Hits: 1199 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Dialog, diapraksis og multi-relationalitet Authors: dr.theol. Lissi Rasmussen Rating: 0 Hits: 1185 Category: Diapraxis
no-img_eng.png Title: Dialogens etik Authors: Chr. M. Hermansen Rating: 0 Hits: 1159 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Discernment in ministries of healing Authors: Jacques Matthey Rating: 0 Hits: 1234 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Discipelskab anno 2011 - hvorfor egentlig? Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 1518 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Discipelskab fremmer bæredygtig udvikling Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 852 Category: NY MISSION
no-img_eng.png Title: Discipelskab i et dansk økumenisk perspektiv Authors: Bent Bjerring-Nielsen Rating: 0 Hits: 832 Category: NY MISSION
no-img_eng.png Title: Discipelskab som hverdagspraksis og hverdags-spiritualitet i en moderne verden Authors: Anne Mie S. Johanson Rating: 0 Hits: 783 Category: NY MISSION
no-img_eng.png Title: Distinctives of Pentecostalism - experience and theology Authors: Veli-Matti Kärkkäinen Rating: 0 Hits: 1173 Category: Pentekostalisme
no-img_eng.png Title: DMCDD'S vision of the good partnership: Five principles Authors: The danish mission council development department Rating: 0 Hits: 1219 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Dokumentation: Etiske retningslinjer for Dansk Missionsråd Authors: Dansk Missionsråd Rating: 0 Hits: 1163 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Dokumentation: International Cooperation Cambodia - identitet, værdier, vision og mission Authors: ICC Rating: 0 Hits: 1157 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Dokumentation: Takt og tone i religionsmødet Authors: Dansk Missionsråd Rating: 0 Hits: 1209 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Dokumenter vedrørende religionsfrihed Authors: FNs Verdenserklæring om menneskerettighederne (1948) Rating: 0 Hits: 1270 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: Dollardjævelen Authors: Ramesh Kathry Rating: 0 Hits: 1114 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret Authors: Morten H. Jensen Rating: 0 Hits: 1257 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Ekofeministisk teologi Authors: Maria Jansdotter Samuelsen Rating: 0 Hits: 1150 Category: Missional kirke
cover Title: Én Bibel - mange stemmer, om at bruge Bibelen til tiden og på stedet Authors: Johannes Nissen Rating: 0 Hits: 1296 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: En lynguide til religionsfrihed. Hvad religionsfrihed betyder - og hvornår den kan begrænses Authors: Svensk Missionsråd Rating: 0 Hits: 1258 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: En missionærs erfaringer i mødet med den lokale kultur Authors: Flemming Hansen Rating: 0 Hits: 1281 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: En missionærs minoritetserfaringer fra muslimske lande Authors: Leif Munksgaard Rating: 0 Hits: 1205 Category: Missional kirke
cover Title: En ny reformation af mission? Authors: Viggo Mortensen Rating: 0 Hits: 1357 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: En rik misjonær blant fattige afrikanere - noen erfaringsbaserte refleksjoner fra en Afrika-misjonær Authors: Ingvald Frøyen Rating: 0 Hits: 1105 Category: Økonomi
no-img_eng.png Title: En vejledning om kristent vidnesbyrd i en multi-religiøs verden Authors: Kirkernes Verdensråd, Pontifical Councilfor Interreligious Dialogue og World Evangelical Alliance Rating: 0 Hits: 1175 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Er alle missionærselskabernes tværkulturelle udsendinge missionærer Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 1228 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Er der behov for folkekirkelige institutter ved de to teologiske fakulteter? Authors: Theodor Jørgensen Rating: 0 Hits: 1211 Category: Teologisk uddannelse
cover Title: Er det ikke på tide med en ny reformation? Authors: Mark W. Lewis Rating: 0 Hits: 1330 Category: Reformation
cover Title: Er Fadervor den samme bøn i Aarhus og Afrika? Authors: Malene Fenger Grøndahl Rating: 0 Hits: 1274 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Erfaringer fra gadepræstearbejdet Authors: Ellen M. Gylling Rating: 0 Hits: 1226 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Et 'integreret mission'-perspektiv på Verdensmålene Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 1275 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Et fælles kald Authors: Dansk oversættelse af erklæringen "Common Call" fra Edinburgh 2010 Rating: 0 Hits: 1207 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Et helhedsperspektiv på kirkens væsen og opgave Authors: Anne Mie Skak Johansen et al Rating: 0 Hits: 859 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Et levende møde i et multireligiøst samfund - Areopagos' procesdokument om dialog Authors: Procesdokument Rating: 0 Hits: 998 Category: Dialog
no-img_eng.png Title: Et nyt missionsparadigme - set fra missionsorganisationerne Authors: Sune Skarsholm Rating: 0 Hits: 1414 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Et studiedokument fra Det lutherske Verdensforbund Authors: Luthersk Verdensforbund Rating: 0 Hits: 1172 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Etik og organisationsetik Authors: Svend Andersen Rating: 0 Hits: 1196 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Etikken i partnerskab Authors: Fidon Mwombeki Rating: 0 Hits: 1157 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Etiske retningslinier for både bødler og ofre Authors: Jørgen N. Pedersen Rating: 0 Hits: 1147 Category: Etik
no-img_eng.png Title: Evangelieformidling og Kristus-vidnesbyrd i nyåndelige miljøer Authors: Ole Skjerbæk Madsen Rating: 0 Hits: 1214 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Evangeliet i studenternes hænder Authors: Sune Skarsholm Rating: 0 Hits: 1175 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Evangeliet skal høres og mærkes Authors: Sara Fischer-Nielsen Rating: 0 Hits: 1255 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Evangeliet som Guds kraft - evangelisering i apostolske/pentekostale kirker i Afrika Authors: Jørgen Mortensen Rating: 0 Hits: 1164 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Evangelisering og socialt arbejde - erfaringer fra en luthersk kirke i Tanzania Authors: Stephen Munga Rating: 0 Hits: 1182 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Evangelisering som kristendommens "esse" - snart også i folkekirken Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 1199 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Evangeliseringens teologiske forankring i gudstjenestefejring, inkarnation og treenighed Authors: Henrik Sonne Petersen Rating: 0 Hits: 1178 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Evangeliseringsforståelsen i Lausanne-bevægelsen - fra 1974 på vej mod 2010 Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 1137 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Fakta og teorier om religiøs forfølgelse Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1228 Category: Religionsteologi
cover Title: Fattigdom, ulighed og globalisering udfordrer de lutherske kirker i Cameroun Authors: Samuel Dawal Rating: 0 Hits: 1280 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: Filippinske migranter som evangelister - også i lande hvor mission er forbudt Authors: Heinrich Pedersen Rating: 0 Hits: 1011 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Filmklubber og kristendomskurser Authors: Kirsten Lund Larsen Rating: 0 Hits: 665 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Flygtningepolitik. Historiske og internationale perspektiver Authors: Jens H. Schjørring Rating: 0 Hits: 1240 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Fokekirkens Asylsamarbejde Authors: Søren Dalsgaard Rating: 0 Hits: 1260 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Fokus for Lausanne-bevægelsen i dag Authors: Sune Skarsholm Rating: 0 Hits: 1247 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Folkekirken på Vesterbro Authors: Andreas Rasmussen Rating: 0 Hits: 1178 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Folkekirken skal missionere Authors: Anne Margrethe Raabjerg Hvas Rating: 0 Hits: 1133 Category: Kulturkristendom
no-img_eng.png Title: Forandrende globale og danske landskaber - kulturelt og kirkeligt Authors: Jørgen Bøytler Rating: 0 Hits: 833 Category: NY MISSION
no-img_eng.png Title: Forberedelse af sydpartnere Authors: Benjamin K. Kobborg Rating: 0 Hits: 1293 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Forfulgte kristne - en folkelig, kirkelig og politisk opgave Authors: Esben Lunde larsen Rating: 0 Hits: 1247 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1222 Category: Andet
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1244 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1196 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 1290 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1201 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Jens Henrik Olsen Rating: 0 Hits: 1190 Category: Kulturkristendom
cover Title: Forord Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 1313 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1189 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Lasse H. Iversen, Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt Rating: 0 Hits: 1199 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 928 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 932 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 834 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 888 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 890 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1150 Category: Pentekostalisme
cover Title: Forord Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 1309 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1266 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Harald Nielsen Rating: 0 Hits: 1180 Category: Partnerskab
cover Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1303 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1298 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1219 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 1223 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Forord_Ny Mission 37 Authors: Jonas A. Jørgensen og Andreas Ø. Nielsen Rating: 0 Hits: 679 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Forsoning - at samle det splittede og hele det brudte Authors: Bodil F. Skjøtt Rating: 0 Hits: 1187 Category: Menighed
no-img_eng.png Title: Fortalervirksomhed i et netværkssamfund: Et casestudie af Bedsteforældre for Asyl Authors: Peter Fischer-Nielsen Rating: 0 Hits: 1231 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: Fra bogens til livets dialog Authors: Nikolaj Frøkjær-Jensen Rating: 0 Hits: 976 Category: Dialog
no-img_eng.png Title: Fra et traditionelt missionsselskab til et netværk af missionærer Authors: Mogens Kjær med hjælp fra Lorens Hedelund Rating: 0 Hits: 1410 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Fra publikum til deltager Authors: Sabine Kleinbeck og Mads Davidsen Rating: 0 Hits: 598 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Fra skabelsesteologi til dybdeinkarnationen. Om klimaforandringens økologi og teologi Authors: Niels Henrik Gregersen Rating: 0 Hits: 600 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Fra trykpresse til mobilteknologi Authors: Mette og Alex Bjergbæk Klausen Rating: 0 Hits: 1328 Category: Teologisk uddannelse
no-img_eng.png Title: Fra ulandsfrivillig til aktiv i projektgruppe Authors: Mette S. Christensen Rating: 0 Hits: 1383 Category: Udvikling
no-img_eng.png Title: Fraværende kinesere og deres vidnesbyrd Authors: Anne Mie S. Johanson Rating: 0 Hits: 1205 Category: Menighed
cover Title: Freedom and hospitality, a contextual reading of psalm 23 in Myanmar Authors: Thomas Cung Bik Rating: 0 Hits: 1301 Category: Kontekstualisering
cover Title: Freedom of religion and european identity Authors: Thomas Schirrmacher Rating: 0 Hits: 1182 Category: Religionsteologi
no-img_eng.png Title: From Edinburgh 1910 to Edinburgh 2010 Authors: Kenneth R. Ross Rating: 0 Hits: 608 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: From the Modernity of 1910 to the Post-modernity of 2010 - the Case of Authority vs. Authenticity in Mission Authors: Jørgen Skov Sørensen Rating: 0 Hits: 630 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Fællesskaber i mission under dansk paraply Authors: Hans H. Lund Rating: 0 Hits: 600 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Fænomenet 'Pentekostalisme' Authors: Jørgen Mortensen Rating: 0 Hits: 1189 Category: Pentekostalisme
no-img_eng.png Title: Følgeskab i mission Authors: Bonnie Jensen Rating: 0 Hits: 1293 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Følgeskabets teologi Authors: Harald Nielsen Rating: 0 Hits: 1201 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Gensidig gevinst ved missionærudsendelse Authors: Niels H. Arendt Rating: 0 Hits: 1235 Category: Partnerskab
no-img_eng.png Title: Gensidigheden i mission Authors: Krista Rosenlund Bellows Rating: 0 Hits: 1224 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Gesandtskab, gæstfrihed og dialog - Kristne og mennesker af anden tro Authors: dr. Michael Nazir-Ali, Rochester Rating: 0 Hits: 989 Category: Dialog
no-img_eng.png Title: Globalisering og mission. Udfordringer til kirken i Danmark Authors: Robert J. Schreiter Rating: 0 Hits: 1189 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: Globaliseringens tvetydighed Authors: Ishmael Noko Rating: 0 Hits: 1235 Category: Globalisering
no-img_eng.png Title: God adfærd i mission Authors: Knud Sørensen Rating: 0 Hits: 1191 Category: Etik
no-img_eng.png Title: God's ambassadors i Avedøre Kirke Authors: Ida Kongsbak Rating: 0 Hits: 636 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Grundtvigs(k) syn på migrantmenighedernes plads i folkekirken Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 908 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Grænsegængerne, missionærer, kulturformidling og den moderne verden Authors: Niels Kastfelt Rating: 0 Hits: 1162 Category: Missionshistorie
no-img_eng.png Title: Grøn Kirke Authors: Hanna Smidt Rating: 0 Hits: 615 Category: Missional kirke
no-img_eng.png Title: Gudstjeneste som mission Authors: Thor Strandenæs Rating: 0 Hits: 1148 Category: Gudstjeneste
no-img_eng.png Title: Gudstjenesten - et mødested for unge Authors: Per Ramsdal Rating: 0 Hits: 1087 Category: Gudstjeneste
no-img_eng.png Title: Gudstjenesten bliver til mission Authors: Thyge Enevoldsen Rating: 0 Hits: 1106 Category: Gudstjeneste
no-img_eng.png Title: Gør sognet til mine disciple - efterfølgelse i en folkekirke Authors: Niels Iver Juhl Rating: 0 Hits: 591 Category: Folkekirke
no-img_eng.png Title: Har dialogen en rolle i mission Authors: Jørgen Jørgensen Rating: 0 Hits: 995 Category: Dialog
cover Title: Har reformationen en fremtid? Om unge, mission og reformationen Authors: Kent Grinderslev Rasmussen Rating: 0 Hits: 1270 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: Helligånden - Livgiver, Bisidder, Ledsager, Trøster og Fortaler Authors: Anna M. Aagaard Rating: 0 Hits: 1249 Category: Ulighed
no-img_eng.png Title: Her hos os: Danske sognemenigheders møde med flygtninge Authors: Birthe Munck-Fairwood Rating: 0 Hits: 1199 Category: Andet
cover Title: Her står jeg: Om det palæstinensiske kristenmenneskes frihed Authors: Mitri Raheb Rating: 0 Hits: 1301 Category: Reformation
no-img_eng.png Title: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød Authors: Sigrid La Cour Sonne Rating: 0 Hits: 1193 Category: Kontekstualisering
no-img_eng.png Title: Hinduism and development Authors: Michael Amaladoss Rating: 0 Hits: 1278 Category: Udvikling
 
 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789