Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: "For at der opstår en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider" - erfaringer fra venskabsforbindelse mellem menigheder i Tanzania og Danmark Authors: Else Kaag Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen Rating: 0 Hits: 1017
no-img_eng.png Title: Discipelskab anno 2011 - hvorfor egentlig? Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 1208
no-img_eng.png Title: En missionærs erfaringer i mødet med den lokale kultur Authors: Flemming Hansen Rating: 0 Hits: 1009
no-img_eng.png Title: Er alle missionærselskabernes tværkulturelle udsendinge missionærer Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 965
no-img_eng.png Title: Et nyt missionsparadigme - set fra missionsorganisationerne Authors: Sune Skarsholm Rating: 0 Hits: 1126
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 984
no-img_eng.png Title: Fra et traditionelt missionsselskab til et netværk af missionærer Authors: Mogens Kjær med hjælp fra Lorens Hedelund Rating: 0 Hits: 1123
no-img_eng.png Title: Gensidigheden i mission Authors: Krista Rosenlund Bellows Rating: 0 Hits: 960
no-img_eng.png Title: Grænsegængerne, missionærer, kulturformidling og den moderne verden Authors: Niels Kastfelt Rating: 0 Hits: 929
no-img_eng.png Title: Hjemmet - discipelskabets centrale base Authors: Birgitte Kjær Rating: 0 Hits: 1093
no-img_eng.png Title: Hvordan kulturtænkningen har påvirket danske missionærers teologi Authors: Harald Nielsen Rating: 0 Hits: 908
no-img_eng.png Title: I missionens tjeneste Authors: Anne Margrethe Roesen Rating: 0 Hits: 895
no-img_eng.png Title: Kirken efter missionærerne Authors: Gideon Devanesan Rating: 0 Hits: 912
no-img_eng.png Title: Kristne bilde av misjonæren gjennom tidene Authors: professor Aasulv Lande Rating: 0 Hits: 910
no-img_eng.png Title: Mission and church as cultural criticism Authors: Brighton Juel Katabaro Rating: 0 Hits: 911
no-img_eng.png Title: Mission i tiden Authors: Tore Eklund Rating: 0 Hits: 881
no-img_eng.png Title: Mission som discipelskab og efterfølgelse - belyst ud fra Mattæusevangeliet Authors: Johannes Nissen Rating: 0 Hits: 1113
no-img_eng.png Title: Missionær i det 21. århundrede Authors: Harald Nielsen Rating: 0 Hits: 933
no-img_eng.png Title: Missionæren identitet: Holdninger og opgaver Authors: Ole Kristensen Rating: 0 Hits: 890
no-img_eng.png Title: Missionæren mellem kald og arbejde Authors: Sophie Nordentoft Rating: 0 Hits: 911
no-img_eng.png Title: Missionærens rolle i de muslimske lande Authors: dr. Andrea Zaki Stephanous Rating: 0 Hits: 901
no-img_eng.png Title: Missionærens rolle i det 21. århundrede - set fra en afrikansk synsvinkel Authors: ærkebiskop Nemuel A. Balba Rating: 0 Hits: 875
no-img_eng.png Title: MOSAIK - en historie om discipelrefleksion og -praksis Authors: Henrik Holmgaard, Lars Midtgaard, Klaus Munch Rating: 0 Hits: 1061
no-img_eng.png Title: Mødet mellem kristendom og kultur i Cambodja: kontinuitet og diskontinuitet Authors: Axel Rye Clausen Rating: 0 Hits: 881
no-img_eng.png Title: Nye læsebriller på Bibelen Authors: Sune Skarsholm Rating: 0 Hits: 936
no-img_eng.png Title: Nyt paradigme for mission - set fra folkekirken Authors: Niels H. Arendt Rating: 0 Hits: 971
no-img_eng.png Title: Omvendelse, kultur og synkretisme: Kontinuitet og diskontinuitet i sydindisk pentekostal kristendom Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 811
no-img_eng.png Title: Refleksion over mødet med andre kulturer og kirker i andre kulturer Authors: Elisabeth Dons Christensen Rating: 0 Hits: 676
no-img_eng.png Title: Syd til syd: En ny missionsstrategi Authors: dr. Thomas Batong Rating: 0 Hits: 568
no-img_eng.png Title: Tanker om at leve enklere Authors: Gullmal Sørensen Rating: 0 Hits: 653
no-img_eng.png Title: The Cosmic Christ and China: An exploration of Bishop K.H. Ting's legacy of contextual theology Authors: Wen Ge Rating: 0 Hits: 507
no-img_eng.png Title: The order of mission - en respons på kulturens udfordringer til et liv i efterfølgelse af Jesus Authors: Thomas Willer Rating: 0 Hits: 630
Please past text to modal

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789