Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: "For jøde først.." - evangelisering blandt jøder Authors: Susan Perlman Rating: 0 Hits: 1009
no-img_eng.png Title: Afrikanske evangelister - evangelisering i en luthersk kirke i Nigeria Authors: Bøje Pedersen og Timawus Linus Rating: 0 Hits: 1018
no-img_eng.png Title: Anerkendelse og anerkendelse er to ting. Mindst Authors: Leif Andersen Rating: 0 Hits: 989
no-img_eng.png Title: Anerkendelse og mission. Udfordringer efter Muhammed-krisen Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 1028
no-img_eng.png Title: Arbejde blandt migranter og flygtninge i Kolding Provsti Authors: Elizabeth P. Olesen Rating: 0 Hits: 1062
no-img_eng.png Title: Arven fra 1910 og udfordringerne i 2010 i dansk mission Authors: Interviews med tre generalsekretærer Rating: 0 Hits: 975
no-img_eng.png Title: Church of Love - evangelisering blandt muslimer i Danmark Authors: Massoud Fouroozandeh Rating: 0 Hits: 957
no-img_eng.png Title: Corpus Christianum eller corpus Christi? Om Lesslie Newbigins syn på kirkens egenart Authors: Jeppe Bach Nikolajsen Rating: 0 Hits: 1016
no-img_eng.png Title: Danmission og flygtningearbejde Authors: Thyra Smidt Rating: 0 Hits: 1037
no-img_eng.png Title: Danmissions politik for miljø og klima Authors: Mogens Kjær, Nanna J. Jørgensen og Caroline Winther Rating: 0 Hits: 969
no-img_eng.png Title: Den jødiske Diaspora - at leve sammen og ved siden af hinanden Authors: Lasse H. Iversen, Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt Rating: 0 Hits: 924
no-img_eng.png Title: Den kristne missionsforpligtelse i et demokratisk, multireligiøst samfund Authors: Theodor Jørgensen Rating: 0 Hits: 938
no-img_eng.png Title: Den missionale kirke efter kristenheden Authors: Darrell L. Guder Rating: 0 Hits: 946
no-img_eng.png Title: Den tværkulturelle missions historie i Danmark Authors: Kurt E. Larsen Rating: 0 Hits: 1023
no-img_eng.png Title: Dialog om fremtidens folkekirke Authors: Tove Fergo Rating: 0 Hits: 947
no-img_eng.png Title: Ekofeministisk teologi Authors: Maria Jansdotter Samuelsen Rating: 0 Hits: 915
no-img_eng.png Title: En missionærs minoritetserfaringer fra muslimske lande Authors: Leif Munksgaard Rating: 0 Hits: 941
no-img_eng.png Title: Erfaringer fra gadepræstearbejdet Authors: Ellen M. Gylling Rating: 0 Hits: 964
no-img_eng.png Title: Et 'integreret mission'-perspektiv på Verdensmålene Authors: Andreas Østerlund Nielsen Rating: 0 Hits: 1009
no-img_eng.png Title: Et helhedsperspektiv på kirkens væsen og opgave Authors: Anne Mie Skak Johansen et al Rating: 0 Hits: 594
no-img_eng.png Title: Evangelieformidling og Kristus-vidnesbyrd i nyåndelige miljøer Authors: Ole Skjerbæk Madsen Rating: 0 Hits: 943
no-img_eng.png Title: Evangeliet som Guds kraft - evangelisering i apostolske/pentekostale kirker i Afrika Authors: Jørgen Mortensen Rating: 0 Hits: 908
no-img_eng.png Title: Evangelisering og socialt arbejde - erfaringer fra en luthersk kirke i Tanzania Authors: Stephen Munga Rating: 0 Hits: 922
no-img_eng.png Title: Evangelisering som kristendommens "esse" - snart også i folkekirken Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 945
no-img_eng.png Title: Evangeliseringens teologiske forankring i gudstjenestefejring, inkarnation og treenighed Authors: Henrik Sonne Petersen Rating: 0 Hits: 920
no-img_eng.png Title: Evangeliseringsforståelsen i Lausanne-bevægelsen - fra 1974 på vej mod 2010 Authors: Birger Nygaard Rating: 0 Hits: 896
no-img_eng.png Title: Filippinske migranter som evangelister - også i lande hvor mission er forbudt Authors: Heinrich Pedersen Rating: 0 Hits: 746
no-img_eng.png Title: Filmklubber og kristendomskurser Authors: Kirsten Lund Larsen Rating: 0 Hits: 544
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 701
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 664
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 735
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 702
no-img_eng.png Title: Forord Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 754
no-img_eng.png Title: Forord_Ny Mission 37 Authors: Jonas A. Jørgensen og Andreas Ø. Nielsen Rating: 0 Hits: 501
no-img_eng.png Title: Fra publikum til deltager Authors: Sabine Kleinbeck og Mads Davidsen Rating: 0 Hits: 491
no-img_eng.png Title: Fra skabelsesteologi til dybdeinkarnationen. Om klimaforandringens økologi og teologi Authors: Niels Henrik Gregersen Rating: 0 Hits: 492
no-img_eng.png Title: From Edinburgh 1910 to Edinburgh 2010 Authors: Kenneth R. Ross Rating: 0 Hits: 503
no-img_eng.png Title: From the Modernity of 1910 to the Post-modernity of 2010 - the Case of Authority vs. Authenticity in Mission Authors: Jørgen Skov Sørensen Rating: 0 Hits: 504
no-img_eng.png Title: Fællesskaber i mission under dansk paraply Authors: Hans H. Lund Rating: 0 Hits: 492
no-img_eng.png Title: God's ambassadors i Avedøre Kirke Authors: Ida Kongsbak Rating: 0 Hits: 535
no-img_eng.png Title: Grundtvigs(k) syn på migrantmenighedernes plads i folkekirken Authors: Hans Raun Iversen Rating: 0 Hits: 736
no-img_eng.png Title: Grøn Kirke Authors: Hanna Smidt Rating: 0 Hits: 505
no-img_eng.png Title: Hvad betyder en mere karismatisk pneumatologi for kristen mission? Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 401
no-img_eng.png Title: Internettet som missionsmark Authors: Asbjørn Asmussen Rating: 0 Hits: 516
no-img_eng.png Title: Jesus og Josefine Authors: Lars Tjalve Rating: 0 Hits: 460
no-img_eng.png Title: Kirke i mission Authors: Harald Nielsen Rating: 0 Hits: 704
no-img_eng.png Title: Kirkerne og verdens fremtid Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 700
no-img_eng.png Title: Klimaforandringer ændrer vor måde at leve på Authors: Mattias Söderberg Rating: 0 Hits: 459
no-img_eng.png Title: Klimakrisens konsekvenser for nødhjælps- og udviklingsselskaber Authors: Floris Faber Rating: 0 Hits: 464
no-img_eng.png Title: Koinonia - et kursus bliver til fællesskab Authors: Inger D. Jensen Rating: 0 Hits: 460
no-img_eng.png Title: Kristen mission og social forandring: Hvad er kristen missions samfundsmæssige konsekvenser? Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 716
no-img_eng.png Title: Lad natten være en varm dyne Authors: Signe M. Berg Rating: 0 Hits: 612
no-img_eng.png Title: Lesslie Newbegin: Fader til en bevægelse Authors: Knud Jørgensen Rating: 0 Hits: 682
no-img_eng.png Title: Luthersk Missions tværkulturelle arbejde Authors: Enok T. Sørensen Rating: 0 Hits: 494
no-img_eng.png Title: Lutherske perspektiver på klimakrisen Authors: Kurt Christensen Rating: 0 Hits: 457
no-img_eng.png Title: Migration og mission: Historiske og globale perspektiver Authors: Knud Jørgensen Rating: 0 Hits: 687
no-img_eng.png Title: Migration og religion Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 705
no-img_eng.png Title: Migration som opgave og udfordring for Indre Mission Authors: Krista R. Bellows Rating: 0 Hits: 696
no-img_eng.png Title: Mission Afrika: Globalisering ændrer dagsordenen for mission Authors: Peter F. Nielsen Rating: 0 Hits: 491
no-img_eng.png Title: Mission blandt nyåndelige - om sekularisering og resakralisering Authors: Ole Skjerbæk Madsen Rating: 0 Hits: 667
no-img_eng.png Title: Mission i Danmark - en mission for døbte Authors: Marie Ramsdal-Thomsen Rating: 0 Hits: 463
no-img_eng.png Title: Mission i en mediealder Authors: Peter Fischer-Nielsen Rating: 0 Hits: 686
no-img_eng.png Title: Mission som kritik eller selvkritik? Authors: Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen Rating: 0 Hits: 261
no-img_eng.png Title: Mission, evangelisering og omvendelse Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 666
no-img_eng.png Title: Missionens plads i folkekirken Authors: Knud Jørgensen Rating: 0 Hits: 670
no-img_eng.png Title: Modeller for menighed og mission blandt migranter i Danmark Authors: Søren Dalsgaard Rating: 0 Hits: 715
no-img_eng.png Title: Modeller for menighed og mission blandt migranter i Danmark Authors: Søren Dalsgaard Rating: 0 Hits: 687
no-img_eng.png Title: Muligheder for gensidig anerkendelse i Danmark Authors: Safet Bektovic Rating: 0 Hits: 455
no-img_eng.png Title: Når iranere konverterer: Fire flygtninge fortæller Authors: Birthe Munck-Fairwood Rating: 0 Hits: 735
no-img_eng.png Title: Nattens kirke og nutidig trospraksis Authors: Christina Mertz Fundrup Rating: 0 Hits: 512
no-img_eng.png Title: Naturen, det billige skidt Authors: Bent Bjerring-Nielsen Rating: 0 Hits: 702
no-img_eng.png Title: Ny i job - studenterpræst Authors: Allan P. Sørensen Rating: 0 Hits: 517
no-img_eng.png Title: På vej mod en missional folkekirke Authors: Mogens S. Mogensen Rating: 0 Hits: 682
no-img_eng.png Title: Rapport fra Lausanne-repræsentanten ved missionskonferencen i Arusha Authors: Knud Jørgensen Rating: 0 Hits: 420
no-img_eng.png Title: Sådan bruges Verdensmålene i missionsorganisationernes kommunikation Authors: Maria N. Hastrup Rating: 0 Hits: 499
no-img_eng.png Title: Sådan fik verden sin mest ambitiøse plan nogensinde Authors: Thomas Ravn Pedersen Rating: 0 Hits: 510
no-img_eng.png Title: Skabt i Guds billede - Grundtvigs syn på mennesket i verden Authors: Kim Arne Pedersen Rating: 0 Hits: 463
no-img_eng.png Title: Skal vi nå verdensmålene, skal vi have alle komponenter med Authors: Ulla Tørnæs Rating: 0 Hits: 495
no-img_eng.png Title: Skole og kristendom i en multikulturel kontekst Authors: Laura L. Jensen Rating: 0 Hits: 450
no-img_eng.png Title: Stueren og ikke-stueren mission i lyset af dagens jødemission Authors: Kai Kjær-Hansen Rating: 0 Hits: 664
no-img_eng.png Title: Teltmakere - fulltidsambassadører for Jesus Authors: Steinar Opheim Rating: 0 Hits: 440
no-img_eng.png Title: The sustainable development goals as space and sparring partner for religious actors in development Authors: Jørgen Thomsen Rating: 0 Hits: 531
no-img_eng.png Title: Tilbagevendelse - evangelisering i Armenien Authors: Per D. Pedersen Rating: 0 Hits: 456
no-img_eng.png Title: Tro til tiden og tro i tiden Authors: Anna M. Aagaard Rating: 0 Hits: 674
no-img_eng.png Title: Tyrkerne i Danmark Authors: Anker Nielsen Rating: 0 Hits: 531
no-img_eng.png Title: Ud med kirken Authors: Anne R. Kjeldsen Rating: 0 Hits: 456
no-img_eng.png Title: Udfordringer fra den globale kristendoms virkelighed til kristen missionstænkning og praksis Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 633
no-img_eng.png Title: Udfordringer fra en ikke-læsende verden Authors: Viggo Søgaard Rating: 0 Hits: 396
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed. Vi skal reducere ulighed i og mellem lande Authors: Helle Christiansen Rating: 0 Hits: 458
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom Authors: Kirsten Auken Rating: 0 Hits: 454
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 2: Stop sult Authors: Mette Lund Sørensen Rating: 0 Hits: 468
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel Authors: Philip Christoffersen Rating: 0 Hits: 472
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse Authors: Karsten Lund Rating: 0 Hits: 471
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene Authors: Karin Kjærgaard Rating: 0 Hits: 487
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr.10 og 16: Mindre ulighed. Fred, retfærdighed og stærke institutioner Authors: Filip B. Pedersen Rating: 0 Hits: 494
no-img_eng.png Title: Verdensmål nr.13, 14 og 15: Klimaindsats. Livet i havet. Livet på land Authors: Hanna Smidt Rating: 0 Hits: 494
no-img_eng.png Title: Verdensmålene og en ny verdensorden Authors: Steen Hildebrandt Rating: 0 Hits: 472
no-img_eng.png Title: Vidnesbyrd i kontekst - evangelisering blandt muslimer i Bangladesh og hinduer i Indien Authors: Jonas A. Jørgensen Rating: 0 Hits: 642
no-img_eng.png Title: Winners Chapel - en succesreligion Authors: Vibeke Follmann Rating: 0 Hits: 500
Please past text to modal

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789