Om Dansk Missionsråd

Dansk Missionsråd (DMR) er et fællesskab af organisationer og menigheder om mission siden 1912. Vi finder liv og motivation i vidnesbyrdet om Guds kærlighed, der bevæger verden til forsoning og enhed.

Formålet med Dansk Missionsråd er:

  1. At skabe gode rammer om et kristent, økumenisk fællesskab, hvis medlemmer arbejder med mission;

  2. At varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder;

  3. At repræsentere danske missionsorganisationer og -kirker i forhold til internationale netværk og organisationer;

  4. At inspirere dansk kirkeliv til arbejde med mission, i Danmark og udland.