Dansk Missionsråds Repræsentantskab

Formand: Poul Erik Knudsen

Repræsentantskabets forretningsorden.

Indkaldelse til 2020 repræsentantskabsmøde 15. juni.

Invitation til fælles DMR(U)  medlemsseminar.

 

 

A. Folkekirkelige organisationer: 
Afrika InTouch
Areopagos (2 stemmer)
Brødremenighedens Danske Mission
Danmission (10 stemmer)
Dansk Armeniermission
Promissio (3 stemmer) 
Dansk Kherwara-Mission  
Den danske Israelsmission
Evangelisk Luthersk Missionsforening (1 stemme)
Friluftsmissionen
Luthersk Mission (7 stemmer)
Mission Afrika (10 stemmer) 
Spedalskhedsmissionen
Støtteselskabet for Pakistans Kirke (1 stemme)

B. Frikirkelige organisationer: 
Apostolsk Kirke (2 stemmer)
Baptistkirken i Danmark (2 stemmer) 
Det danske Missionsforbund
Frelsens Hær (1 stemme)
Metodistkirken (1 stemme)
Missionsforbundet (1 stemme)

C. Fælleskirkelige organisationer: 
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (1 stemme)
Broder til Broder Støtte (1 stemme)
Dansk Balkan Mission (1 stemme)
Dansk Europamission (4 stemmer) 
Foreninger Broder Til Broder Støtte (1 stemme) 
Viva (2 stemmer) 
Lærernes Missions Forening (1 stemme) 
Mission Aviation Fellowship (2 stemmer) 
Operation Mission
Ungdom Med Opgave (1 stemme) 
Wycliffe Danmark (1 stemme) 

D. Associerede medlemmer (uden stemmeret):
Adventistkirken/ADRA
Human Care Russia
Kristelig Lægeforening
Norea Radio
Ordet og Israel

E. Observatører: 
Danske Kirkers Råd
Det Mellemkirkelige Råd 
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkernes Integrationstjeneste 
Tværkulturelt Center

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789