Dansk Missionsråds Repræsentantskab

Formand: Poul Erik Knudsen

Repræsentantskabets forretningsorden.

Indkaldelse til 2020 repræsentantskabsmøde 15. juni.

Invitation til fælles DMR(U)  medlemsseminar.

A. Folkekirkelige organisationer: 
Afrika InTouch (2 repr.)
Areopagos (3 repr.)
Brødremenighedens Danske Mission (2 repr.)
Danmission (15 repr.)
Dansk Armeniermission (1 repr.)
Promissio (3 repr.) 
Dansk Kherwara-Mission (1 repr.)
Den danske Israelsmission (2 repr.)
Evangelisk Luthersk Missionsforening (1 repr.)
Friluftsmissionen (1 repr.)
Luthersk Mission (6 repr.)
Mission Afrika (7 repr.) 
Spedalskhedsmissionen (1 repr.) 
Støtteselskabet for Pakistans Kirke (1 repr.)  

B. Frikirkelige organisationer: 
Apostolsk Kirke (2 repr.)
Baptistkirken i Danmark (2 repr.) 
Det danske Missionsforbund (1 repr.) 
Frelsens Hær (1 repr.) 
Metodistkirken (1 repr.) 
Missionsforbundet (1 repr.)

C. Fælleskirkelige organisationer: 
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (1 repr.)
Broder til Broder Støtte ( 1 repr.)
Dansk Balkan Mission (2 repr.)
Dansk Europamission (4 repr.) 
Foreninger Broder Til Broder Støtte (1 repr.) 
Viva (2 repr.) 
Lærernes Missions Forening (1 repr.) 
Mission Aviation Fellowship (1 repr.) 
Operation Mission (1 repr.) 
Ungdom Med Opgave (1 repr.) 
Wycliffe Danmark (1 repr.) 

D. Associerede medlemmer (uden stemmeret):
Adventistkirken/ADRA
Human Care Russia
Kristelig Lægeforening
Norea Radio
Ordet og Israel

E. Observatører: 
Danske Kirkers Råd
Det Mellemkirkelige Råd 
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkernes Integrationstjeneste 
Tværkulturelt Center

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789