Repræsentantskab referater og dokumenter

2021

Juni 2021

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 15. juni 2020

Seminarprogram "Kan kirkerne redde klimaet" 15. juni 2020

Referat repræsentantskabsmøde 15. juni 2020

2020

April 2020

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 15. juni 2020

Referat repræsentantskabsmøde 15. juni 2020

2019

April 2019

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 29. april 2019

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmøde 29. april 2019

Bestyrelsens beretning for 2018

Årsregnskab 2018, revisionsprotokol 2018 og regnskabserklæring 2018

Budget for 2019

DMRs målsætning for 2019-2021 

 

2018

November 2018

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 14. november 2018

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. november 2018

Bilag

Ecumenical Diaconia studie dokument 

DMRs målsætning for 2019-2021

DMRs medlemsstatistik 2018

 

April 2018

Referat fra repræsentantskabsmødet 24. april 2018

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 24. april 2018

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet 24. april 2018

Bilag

Bestyrelsens beretning for 2017

Årsregnskab for 2017, regnskabserklæring for 2017 og protokollat 2017

Budget for 2018

DMR-DMRU sammenlægningsudvalgs rapport

 

2017

 

November 2017

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 15. november 2017

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet 15. november 2017

 

Bilag:

Følgebrev til referat fra 3. møde i sammenlægningsudvalget

Referat fra 3. møde i sammenlægningsudvalget

Analyse af spørgeskemaundersøgelse blandt DMR og DMRU medlemsorganisationer

 

April 2017

Referat fra repræsentantskabsmøde 25. april 2017

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 25. april 2017

Endelig dagsorden til repræsentantskabsmøde 25. april 2017

 

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2016

DMR's regnskab for 2016

Revisionsprotokollat 2016

Andenafstemning om indførelse af et loft for kontingent (ændring af vedtægternes §13 og §17)

Budget 2017

Afstemning om forslag til sammenlægning af DMRU og DMR

Kandidater til DMR's bestyrelsesvalg 2017

 

 

 

2016

 

november 2016

Referat af repræsentantskabsmødet 23. november 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 23. november 2016

Endelig dagsorden til mødet 23. november

 

Bilag:

Vedtægtsændring §13 og §17

Rapport om medlemsorganisationernes syn på og brug af integreret mission

DMR refleksionspapir: Diakoni i mission

Opløsning af AUK-fonden 2017-2019 - guidelines for ansøgning

TCK-guidelines 

Målsætning DMR 2016-2018

DMR medlemsstatistik 2016

 

april 2016

Referat fra repræsentanskabsmøde 26. april 2016

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 26. april 2016 med endelig dagsorden

 

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2015

Regnskab for 2015 (dette er en kopi - underskrevet regnskab foreligger på mødet)

Ændrede vedtægter for DMR

Notat om loft for medlemskontingent til DMR

Budget for 2016 og 2017

Oplæg til debat om målsætning for 2016-2018

Trosbaserede organisationer i en ny virkelighed ved Viggo Mortensen

Et integreret mission perspektiv på Verdensmålene ved Andreas Østerlund Nielsen

   

                

2015

 

november 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde 12. november 2015

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 12. november 2015

Endelig dagsorden

 

Bilag

Ændrede vedtægter for DMR med noter;

Ændrede vedtægter for DMR uden noter

Oplæg om vedtægtsændring fra april 2015

Referat fra repræsentantskabsmødet s. 1 og s. 2

 

april 2015

Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2015

Indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde og endelig dagsorden findes her.

 

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2014
Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsrapporten for 2014 
Revisionsprotokollat
Årsregnskab 2014
DMR Budget 2015 og 2016

DMR Repræsentantskabsmøde fordeling af stemmer 2015

 

2014

 

november 2014 

Referat fra repræsentantskabsmøde 2014

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet 28. april

Endelig dagsorden til mødet

 

april 2014

Referat fra repræsentantskabsmøde 28. april 2014

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet 28. april

Endelig dagsorden til mødet

 

Bilag:

Regnskab for 2013

Budget for 2014 

 

2013

         

12      Budget for 2013 og 2014 
11      Årsregnskab for 2012 
10      DMR-U's organisatoriske beretning (kun til orientering) (kommer senere)
09      Rapport fra Landslotteriet for Ydre Mission (kun til orientering) 
08      Rapport om DMR Nyhedsbreve (kun til orientering)
07      Rapport om Ny Mission 2013 (kun til orientering)
06      Rapport fra Studieudvalget (kun til orientering)
05      Medlemsseminar DMR-U og DMR - 'The Integral Mission Challenge' 
04      Fælles værdigrundlag for DMR-U og DMR  
03      Bestyrelsens beretning for 2012  
02       Dagsorden for repræsentantskabsmødet 
01      Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 24. april 2013

 2012
10    
 Referat af repræsentantskabsmødet den 18. april 2012
09    
Budget for 2012 og 2013
08     Årsregnskab for 2011
07     DMR-U's organisatoriske beretning for 2011 (kommer senere)
06     
Landslotteriets beretning
05     
Studieudvalgets beretning for 2011
04     
Bestyrelsens beretning for 2011
03    
Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 18. april 2012
02    
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 18. april 2012
01    
Indkaldelse af ansøgninger til Efterårskollekten

2011
15    Referat af repræsentantskabsmødet  den 13. april 2011
14    
Inspiration og udfordringer fra Cape Town og Edinburgh
13   
KJ's oplæg om "Inspiration og udfordringer fra Cape Town og Edinburgh ...."
12   
Kandidatliste for valg til bestyrelsen
11   
Budget for 2012 og justering af 2011-budgettet
10   
Økonomiprotokol
09   
Visioner og målsætninger for 2011 - 13
08    
Årsregnskab for 2010
07   
DMR-U's organisatoriske beretning
06    
Beretning fra Landslotteriet for Ydre Mission
05    
Beretning fra Studieudvalget
04   
Bestyrelsens beretning for 2010
03   
Dagsorden for repræsentantskabsmøde den 13. april 2011
02    
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 13. april 2011
01   
Indkaldelse af ansøgninger til Efterårskollekten 2010

2010
12
  Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 17. november 2010
11
   
Referat af repræsentantskabsmødet den 21. april 2010
10 
  Bidrag til særlige formål (LWF, WCC, EA)
09   Budget for 2011 og budgetjustering for 2010
08   Årsregnskab for 2009
07   Årsberetning for Landslotteriet for Ydre Mission for 2009
06   Organisatorisk beretning for DMR-U for 2009
05   Studieudvalgets rapport for 2009
04   Årsberetning for DMR for 2009
03   Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 21. april 2010
02   Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 21. april 2010
01   Indkaldelse af ansøgninger til Efterårskollekten 2010

2009
15    
Mission i bevægelse - bevægelse i kirken (opsamling fra studiedag 18. nov. 2009)
14    Noter og konklusioner fra mission 2010 topmøde
13    Mission 2010 - hvor er vi på vej hen? 
12    Indbydelse og program for repr.møde/studiedag den 18. november 2009
11    Referat af repræsentantskabsmødet den 22. pril 2009
10    Budget for 2010 og budgetjustering for 2009
09    Årsregnskab for 2008
08    Landslotteriets beretning for 2008
07    DMR-U's organisatoriske beretning for 2008
06    Studieudvalgets rapport for 2008
05    Arbejdsprogram 2009 - 2011
04    Bestyrelsens beretning for 2008
03    Dagsorden til repræsentantskabsmødet den 22. april 2009
02    Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 22. april 2009
01    Indkaldelse af ansøgninger til Efterårskollekten 2009

2008
12    Indkaldelse til repræsentantskabsmøde / studiedag den 12. november 2008
11    Referat af repræsentantskabsmøde den 23. april 2008 
10    Kandidater til valget til bestyrelsen 
09    Budget for 2009 samt justeret budget for 2008
08    DMR's årsregnskab for 2007
07    DMR-U's organisatoriske beretning for 2007
06    Landslotteriets beretning for 2007
05    Studieudvalgets beretning for 2007
04    DMR's beretning for 2007
03    Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 23. april 2008
02    Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 23. april 2008
01    Indkaldelse af ansøgninger til Efterårskollekten 2008

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789