Arrangementer

Dansk Missionsråd fungerer som erfarings- og inspirationsforum for emner, der har at gøre med international mission. I praksis foregår det gennem en række fora, udvalg og grupper.

2022

generisk_placeholder_waves

26. august – Screening af unge voluntører

Denne dag udbydes som en ekstra netværks- og sparringsdag på initiativ af flere organisationer, der oplever de samme udfordringer med screening og udsendelse af ung-volontører.

Alle medarbejdere i DMR organisationer, der arbejder med screening og udsendelse af unge volontører er meget velkomne. Dagen vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og sparring på tværs af organisationer om emnet.

Seminaret er gratis for DMRs medlemsorganistationer og koster 300kr for ikke medlemmer.

Tid og sted: 26. august. kl. 10-16Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus

generisk_placeholder_waves3

Church Development Leadership Course

This online course runs every year from August to June.
The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development/diaconal work in subjects such as Diakonia, Organizational Development, Communication, Value-based Leadership, Project Design, Gender Perspective on Leadership, Church and Society, Dialogue with Authorities and Media, Counselling and Introduction to Trauma Healing. Read more

For more information, contact Course Director: Lisbeth Pedersen

generisk_placeholder_waves

29. november – Egenomsorg og åndeligt liv

Stressbelastninger, udbrændthed, trosmæssig tørketid oplever rigtig mange missionærer. Sjældent bliver der tid og ro til at fordybe sig i, hvordan man som travl medarbejder i mission kan passe godt på sig selv og sin tro i tide. Denne dag bliver netop en dag med skiftevis input og fordybelse i eget liv.

Dagen kan følges online, så missionærer, der er udstationerede, har mulighed for at deltage.

Tid og sted: 29. november

(Program følger)

generisk_placeholder_waves4

30. november – Ledelse af medarbejderes egenomsorg

Fjernledelse af selvstændige, energiske ildsjæle kan være sin sag. Især når der opstår risiko for stressbelastninger, udbrændthed, trosmæssig kriser, hvilket rigtig mange udsendte medarbejdere oplever under deres ansættelse i kirkeligt arbejde. Hvordan kan lederen hjælpe medarbejderen til forebyggelse af udbrændthed og trosmæssig krise og hvilken særlig form for ledelse er der behov for, når medarbejderen allerede er ramt og slidt i bund.

Dagen kan også følges online, så ledere, der er udstationerede, har mulighed for at deltage.

Tid og sted: 30. november

(Program følger)