Bestyrelse og Sekretariat

Bestyrelse

Formand:
Poul Erik Knudsen 

Næstformænd:
Jørgen Mortensen
Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Mission)

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening)  
Kirsten Auken (Danmission)
Christian Schøler Holmgaard (DBI; Promissio)

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Finn Kier-Hansen

Sekretariat

Generalsekretær
Henrik Sonne Petersen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  hsp@dmr.org 

Bogholder
Katrine Jakobsen
Tlf.: +45 8172 4011 
E-mail:  kja@dmr.org 

Kommunikation
Mette Høyer Eriksen
Tlf.: +45 8172 4015
E-mail:  mhe@dmr.org 

Konsulent for religionsfrihed
Filip Buff Pedersen
Tlf.: +45 8172 4016
E-mail:  fbp@dmr.org 

Ass. kommunikation
Filip Lund Jensen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  flj@dmr.org