Bestyrelse og sekretariat

Bestyrelse

Formand:
Peter Fischer-Møller // peterfischerm(AT)gmail.com // +4523296776

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Kier-Hansen // finnkier(AT)gmail.com
Robert Refslund-Nørgaard // robert(AT)hotmail.dk
Julie Kajgaard // julie(AT)kajgaard.dk
Roar Steffensen // roar.steffensen(AT)gmail.com
Andreas Østerlund Nielsen // andreas(AT)helsyn.dk

Finn Kier-Hansen er bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision.

Bestyrelsens forretningsudvalg udgøres af formanden og de to næstformænd.

Sekretariat

Generalsekretær
Henrik Sonne Petersen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  hsp@dmr.org 

Bogholder
Katrine Jakobsen
Tlf.: +45 8172 4011 
E-mail:  kja@dmr.org 

Religionsfrihedskonsulent
Filip Buff Pedersen
Tlf.: +45 8172 4016
E-mail:  fbp@dmr.org 

Kommunikation
Filip Lund Kappelgaard
E-mail:  flj@dmr.org 

Studendermedhjælper
Lukas Julius Kaarby
E-mail:  ljk@dmr.ord

Leder af og underviser ved CDL
Lisbeth Pedersen
E-mail: lp.cdl@outlook.dk

 

Underviser ved CDL
Johannes Nordentoft
E-mail: johannes1963@gmail.com