Bestyrelse og Sekretariat

Bestyrelse

Formand:
Poul Erik Knudsen 

Næstformænd:
Jørgen Mortensen
Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Mission)

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening)  
Kirsten Auken (Danmission)
Christian Schøler Holmgaard (DBI; Promissio)

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Finn Kier-Hansen

Regler for valg til bestyrelsen findes her

Forretningsorden for bestyrelsen findes her

Forretningsorden for forretningsudvalget findes her (Formand og de to næstformænd udgør tilsammen forretningsudvalg for bestyrelsen)

Sekretariat

Generalsekretær
Henrik Sonne Petersen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  hsp@dmr.org 

Bogholder
Katrine Jakobsen
Tlf.: +45 8172 4011 
E-mail:  kja@dmr.org 

Kommunikation
Mette Høyer Eriksen
Tlf.: +45 8172 4015
E-mail:  mhe@dmr.org 

Konsulent for religionsfrihed
Filip Buff Pedersen
Tlf.: +45 8172 4016
E-mail:  fbp@dmr.org 

Ass. kommunikation
Filip Lund Jensen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  flj@dmr.org