Bestyrelse og Sekretariat

Bestyrelse

Formand:
Peter Fisher-Møller

Bestyrelsesmedlemmer:
Finn Kier-Hansen
Jørgen Mortensen
Julie Kajgaard
Roar Steffensen
Andreas Østerlund Nielsen

Suppleant:
Robert Refslund-Nørgaard

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Finn Kier-Hansen

  • (formand og de to næstformænd udgør tilsammen forretningsudvalg for bestyrelsen)

Sekretariat

Generalsekretær
Henrik Sonne Petersen
Tlf.: +45 8172 4007
E-mail:  hsp@dmr.org 

Bogholder
Katrine Jakobsen
Tlf.: +45 8172 4011 
E-mail:  kja@dmr.org 

Religionsfrihedskonsulent
Filip Buff Pedersen
Tlf.: +45 8172 4016
E-mail:  fbp@dmr.org 

Kommunikation
Filip Lund Kappelgaard
E-mail:  flj@dmr.org 

Studendermedhjælper
Lukas Julius Kaarby
E-mail:  ljk@dmr.org 

Leder af og underviser ved CDL
Lisbeth Pedersen
E-mail: lp.cdl@outlook.dk

 

Underviser ved CDL
Johannes Nordentoft
E-mail: johannes1963@gmail.com