Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

DMR på Folkemødet

Dansk Missionsråd var i år på Folkemøde sammen med en række gode samarbejdspartnere fra det danske kirkeliv i teltet ‘Himmel og Jord’.

Tak til alle der kiggede forbi og deltog i nogle af de spændende – og svære – samtaler om tro og religion og samspillet med resten af samfundet.

Dansk Missionsråd var i år afsender på to debatter om hhv. tros- og religionsfrihed i udviklingssamarbejdet og kirkens rolle, når det kommer til spørgsmål om integration.

Church-Based Development Leadership Course

In 2022-23 the Danish Mission Council (DMC) is again offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. 

Read more here.

Vores medlemmer

De penge, der indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af vores medlemsorganisationers projekter.