Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

CDL

Church-Based Development Leadership

In 2022-23 the Danish Mission Council (DMC) is again offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work

Dansk Missionsråd fungerer som erfarings- og inspirationsforum for emner, der har at gøre med international mission. I praksis foregår det gennem en række fora, udvalg og grupper. Se vores kommende arrangementer her.

Vores medlemmer

De penge, der indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af vores medlemsorganisationers projekter.