Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed

Kristent fredsarbejde: Et interview med Peter Sensenig

Af Lukas Julius Kaarby, Studentermedhjælper i Dansk Missionsråd På Dansk Missionsråds og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejdes fællesseminar den 14. maj havde vi besøg af Peter Sensenig. Han holdt tre spændende sessioner om trosbaseret fredsarbejde. Her kom han både ind på teologiske og praktiske aspekter af

Læs mere »

Velkommen til Sømandsmissionen

Ved repræsentantskabsmødet i Vejle den 14. maj 2024 blev Sømandsmissionen stemt ind som medlem af Dansk Missionsråd. Sømandsmissionen har til formål at bringe evangeliet til søfolk og fiskere samt andre, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland. De er en

Læs mere »

Tema om bøn: Hvad vil det sige at leve i bøn?

Hvad har forårets mangfoldighed med bøn at gøre? Lige nu, hvor jeg lader tankerne møde tastaturet og stiller mig selv spørgsmålet: ”Hvad vil det sige at leve i bøn?”, oplever jeg den store gave, som naturens opvågning i foråret bringer med sig. En mangfoldighed af

Læs mere »

Guds ånde

Ved Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde 14.maj, 2024, holdt formand Peter Fischer-Møller andagt om Pinse, Jesus der ånder på disciplene og Gorm den Gamles sidste åndedræt. Det vil vi gerne dele med alle. Andagt ved DMRs årsmøde i Vejle 140524 Joh. 20, 19-24 Peter Fischer-Møller Vi nærmer

Læs mere »

Kristen stemme om fred?

Har religiøse traditioner i Danmark noget at bidrage med, når det kommer til konflikten i Palæstina-Israel? Andet end eskalering af konflikten, altså! Eskaleringen af Israel-Palæstinakonflikten er katastrofal for millioner i Mellemøsten. Samtidig er det blevet klart, at konflikten i Israel-Palæstina har direkte konsekvenser i Danmark.

Læs mere »

Church-Based Development Leadership Course
Every year the Danish Mission Council (DMC) is offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. Please see the CDL page for more.