Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

I efteråret 2022 lanceredes online magasinet Kirke for Alle, i et samarbejde mellem flere danske kirkelige organisationer.

 

På hjemmesiden www.kirkeforalle.dk publiceres allerede nu podcasts, boganmeldelser, webinar, artikler og en kalender med events.

Kirke for Alle er tænkt som en digital afløser for tidsskriftet Ny Mission, som tidligere har været udgivet af Dansk Missionsråd. I sin nye form henvender Kirke for Alle sig til alle, både dem med en praktisk og teoretisk tilgang til tro og mission.

 


Magasinet har særligt fokus på emnerne forkyndelse, diakoni, spiritualitet, religionsmøde og økumeni, som alle er dele af det, der traditionelt beskrives som kirkens mission, og dermed hører under emnet kirkens globale missioner, som er det overordnede fokus. Læs mere her

I Dansk Missionsråds målsætning 2022-24 tales der om to specifikke mål og fire gennemgående temaer.

Målene er A.Netværk og B.Vidensdeling og refleksion.

Dansk Missionsråd har allerede forskellige aktiviteter, som udfolder de to mål. Missionsrådets medlemsorganisationer/kirker har i mange år været i samtale med administrationen om hvad der er af behov, og hvad der er relevant. I forlængelse af den løbende proces, spørger Dansk Missionsråd i efteråret 2022 medlemsorganisationer og -kirker om nogle af de eksisterende aktiviteter, skal udfoldes mere, eller om nye, der skal føjes til.

Nedslag i denne proces bliver et spørgeskema, sendt til alle medlemsorganisationer og -kirker, en række interviews med repræsentative organisationer/kirker, og en drøftelse og samtale som afrunding ved Efterårsmødet, 15.november i Odense.

Vores tilknyttede konsulent, Mogens Mogensen, sammenfatter proces og drøftelser i en rapport, som også kommer til at berøre et helt overordnet emne, nemlig hvad der er målet for Missionsrådets fællesskab. Den rapport forventer vi at præsentere i foråret 2023, og drøfte på Repræsentantskabsmødet i april 2023.

Church-Based Development Leadership Course

Every year the Danish Mission Council (DMC) is offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. 

Read more here.

Vores medlemmer

De penge, der indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af vores medlemsorganisationers projekter.