Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed

Guds ånde

Ved Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde 14.maj, 2024, holdt formand Peter Fischer-Møller andagt om Pinse, Jesus der ånder på disciplene og Gorm den Gamles sidste åndedræt. Det vil vi gerne dele med alle. Andagt ved DMRs årsmøde i Vejle 140524 Joh. 20, 19-24 Peter Fischer-Møller Vi nærmer

Læs mere »

Kristen stemme om fred?

Har religiøse traditioner i Danmark noget at bidrage med, når det kommer til konflikten i Palæstina-Israel? Andet end eskalering af konflikten, altså! Eskaleringen af Israel-Palæstinakonflikten er katastrofal for millioner i Mellemøsten. Samtidig er det blevet klart, at konflikten i Israel-Palæstina har direkte konsekvenser i Danmark.

Læs mere »

Kan Kirken skabe fred i verden?

Vi lever i en verden, der er præget af konflikter som aldrig før. Antallet af væbnede konflikter har aldrig været højere. For mange mennesker er utryghed, spændinger, uretfærdighed og voldelige konflikter en del af hverdagen. Religion spiller ofte en rolle i konflikter. Ja, nogle gange

Læs mere »

To boganmeldelser

– Eller medlæsning i to bøger om Israel og Palæstina | Peter Halldorf, Guds Israel? I profeternas spår genom omstritt land, Stockholm: Libris, 2024; Mitri Raheb, Decolonizing Palestine. The land, the people, the Bible, NY: Orbis Books, 2023. (Rahebs bog foreligger også i en dansk

Læs mere »

Tema om bøn: Bøn er afmagtens sprog

Ora et labora Disse tre ord, bed og arbejd, er forbundet med den ældste kristne klosterregel, Sankt Benedikts regel fra ca. 530, hvor de angav en balance i munkenes anvendelse af deres tid. De skulle både fordybe sig i stilhed og kontemplativ bøn og tage

Læs mere »

Church-Based Development Leadership Course
Every year the Danish Mission Council (DMC) is offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. Please see the CDL page for more.