Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed

Problematiske visumregler

Danmarks visumreglerne skaber problemer for religiøse aktører. Hverken musikere eller sportsudøvere har problemer med at få visum, når de skal optræde eller udybe idræt i Danmark. Sagen er dog en helt anden, når det er religiøse aktører, der søger om visum. Her er der flere

Læs mere »

Fem millioner ekstra

I regeringens nye finanslovsforslag fordobles støtten til forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter. Regeringen vil afsætte ekstra fem millioner kroner til kampen for tros- og religionsfrihed. Den årlige bevilling vil altså være 10 millioner kroner. Ifølge sekretariatschef på Center for Kristeligt Udviklingsarbejde,  Katja Gunnertoft Bojsen,

Læs mere »

Missionskonference – Kirken og det Jødiske folk

Hvordan skal vi i de danske kirker forholde os til det jødiske folk – endsige mission blandt jøder? Hvad betyder Paulus’ ord om, at evangeliet er for jøde først? Og hvad siger den jødiske del af kirken selv, de messianske jøder? Sammen med Israelsmissionen afholder

Læs mere »

Ny bestyrelse

Dansk Missionsråd har fået ny bestyrelse. Ved Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde i Vejle, 26.april, blev der valgt ny bestyrelse, som sammen med den nye formand, Peter Fischer-Møller, skal lede arbejdet de næste tre år. Peter Fischer-Møller blev valgt til ny formand for Dansk Missionsråd på repræsentantskabsmødet,

Læs mere »

DMR på folkemødet

Dansk Missionsråd er igen i år med på Folkemødet, 15-17.juni i Allinge. Sammen med en lang række andre organisationer og kirker arrangeres der et spændende program i teltet Himmel og Jord, bl.a. om tros- og religionsfrihed. Læs mere i kalenderen

Læs mere »

Church-Based Development Leadership Course
Every year the Danish Mission Council (DMC) is offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. Are you a student? Please see the CDL page for more.