Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

I Dansk Missionsråds målsætning 2022-24 tales der om to specifikke mål og fire gennemgående temaer. Målene er A.Netværk og B.Vidensdeling og refleksion. Dansk Missionsråd har allerede forskellige aktiviteter, som udfolder de to mål. For Missionsrådets medlemsorganisationer/kirker har i mange år været i samtale med administrationen om hvad der er af behov, og hvad der er relevant. Det er i forlængelse af den løbende proces, at Dansk Missionsråd i efteråret 2022 spørger medlemsorganisationer og -kirker om der er nogle af de eksisterende aktiviteter, der skal udfoldes mere, eller om der er nye, der skal føjes til.

Nedslag i denne proces bliver et spørgeskema, sendt til alle medlemsorganisationer og -kirker, en række interviews med repræsentative organisationer/kirker, og en drøftelse og samtale som afrunding ved Efterårsmødet, 15.november i Odense.

Vores tilknyttede konsulent, Mogens Mogensen, sammenfatter proces og drøftelser i en rapport, som også kommer til at berøre et helt overordnet emne, nemlig hvad der er målet for Missionsrådets fællesskab. Den rapport forventer vi at præsentere i foråret 2023, og drøfte på Repræsentantskabsmødet i april 2023.

Church-Based Development Leadership Course

In 2022-23 the Danish Mission Council (DMC) is again offering the online course called Church-Based Development Leadership (CDL). The course is focused on capacity upgrading leaders and pastors engaged in church-based development work. 

Read more here.

 

Vores medlemmer

De penge, der indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af vores medlemsorganisationers projekter.