Et fællesskab om mission

Vidnesbyrd om Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

Dansk Missionsråd fungerer som erfarings- og inspirationsforum for emner, der har at gøre med international mission. I praksis foregår det gennem en række fora, udvalg og grupper. Se vores kommende arrangementer her.

Dansk Missionsråd (DMR) er en paraplyorganisation, der repræsenterer danske missionsorganisationer. Læs mere her

Vores medlemmer

De penge, der indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af vores medlemsorganisationers projekter.