Kalender

Her kan du orientere dig i Dansk Missionsråds arrangementer. Både informationer om vores arrangementer og tilmelding findes på denne side.

2024

bølgebilleder

14. maj - Repræsentantskabsmøde

Tid & sted: 14. maj kl.10.30 – 12.30
Best Western Vejle, Torvehallerne, Fiskergade 2, 7100 Vejle

14. – 15. maj afholder CKU og DMR årsmøde med fællesseminar og generalforsamling på Best Western Torvehallerne i Vejle.

Tirsdag d. 14. kl 10.30 afholder DMR årsmøde, derefter er der seminar om trosbaseret fredsarbejde med oplæg ved Peter M. Sensenig. Peter M. Sensenig er en regional interreligiøs konsulent for Mennonite Board East Africa. Han har undervist i Somaliland, Djibouti og USA og er i øjeblikket bosat i Zanzibar, Tanzania. Han har en ph.d. i teologi og kristen etik fra Fuller Theological Seminary. Læs mere her

Onsdag d. 15. er der generalforsamling i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

generisk_placeholder_waves3

5. Juni - Konflikthåndtering i tværkulturel sammenhæng

Tid & sted: 5.juni kl.10-16,
Dansk Bibel-Institut Leifsgade 33, 6. sal 2300 København S

Der har længe blandt udsendte og de danske udsendende organisationer været et ønske om at få mere viden om konflikthåndtering i tværkulturel sammenhæng. Der er flere kulturelle lag i konflikthåndtering, når man er udsendt og forsøger at arbejde med dialog, forsoning og konflikthåndtering blandt sine lokale samarbejdspartnere, og konfliktmodeller og konflikthåndteringsmetoder udviklet i en dansk kontekst giver ikke nødvendigvis mening i en tværkulturel og international kontekst.

Denne dag er derfor målrettet både de udsendte, der kan følge med online og de udsendende organisationer, der kan mødes og sparre med netværket med fokus på forskellige måder at arbejde med konflikthåndtering på tværs af kulturer.

Tilmelding til "Konflikthåndtering i tværkulturel sammenhæng":

sikkerhedskursus

5. November - Sikkerhedskursus

Tid & sted: 5.november 2024, kl.9-16. Diakonissen, København

DMR udbyder et kursus om sikkerhed i relation til rejser og kriser i det globale syd.
Rejse og ophold i udlandet er for flere af de ansatte i DMRs medlemsorganisationer forbundet med risici. Det er der nu mulighed for at blive klædt på til at arbejde med og forholde sig til, når DMR udbyder et kursus om sikkerhed i relation til rejser og kriser i det globale syd.

Kurset sigter mod at klæde deltagerne på til at forstå og arbejde med sikkerhed i relation til rejser og udstationering. Kursusmålsætning beskrives nærmere nedenfor.
Undervisning og instruktion foretages af Guardian, der har eksisteret siden 2005, og har udbudt kurser til udstationeret personale, introkurser til administrativt personale og derudover været aktivt engageret i løsning af konfliktsituationer rundt om i verden.

Tilmelding inden 28.oktober. Derefter opkræves deltagerafgift af Dansk Missionsråd.

kursus_screen

Church Development Leadership Course

I august 2024 udbyder Dansk Missionsråd igen vores etårige online kursus Church-based Development Leadership (CDL). Kurset udbydes i samarbejde med CKU i Danmark, Digni i Norge og Kerk in Actie i Holland. Kursets formål er at dygtiggøre kirkelige organisationers lokale partnere i udviklingslande inden for emner som projektdesign, diakoni, organisationsudvikling, kommunikation, ledelse, og dialog med myndigheder.

Vi oplever stor tilfredshed med kurset fra både deltagere og partnere. Overvej gerne, om jeres organisation kunne have gavn af at invitere 1-2 af jeres sydpartnere i år.

Læs mere om kurset her

Kontakt kursusleder Lisbeth Pedersen / 61998291 for ansøgningsskema, og hvis du har spørgsmål til kurset.