bølgebilleder

Introduktion til tema om bøn i DMR 2024

I en tid, hvor arbejde med mission i organisationer og kirker på flere måder er under forandring, er det en god strategi at sætte tid af til bøn. Ikke fordi bøn nødvendigvis beskytter det eksisterende eller skaffer ny finansiering. Men fordi det at bede åbner øjne og ører, skærper vores opmærksomhed, og motiverer os til at vente lige her … på kanten, dørtærsklen, indtil vi bliver kaldt videre, og Gud viser vejen frem.

Det er baggrunden for, at DMR gør bøn til et tema i 2024 i vores nyhedsbreve og på hjemmesiden. Er der nogen, der vil dele en bøn, må I meget gerne gøre det på DMR’s Facebookside! Er der andre, der har boganmeldelser eller artikler, eller som vil gøre opmærksom på gode erfaringer, må I gerne henvende jer til DMR’s administration.

Så bed da! Bed om velsignelse af Guds rige! – og bed om Guds nåde og lys over liv og arbejde for dem, der er engageret i kirkers mission.

– Henrik Sonne Petersen