Skærmbillede 2023-12-12 kl. 14.07.22

Lausannebevægelsens 4. globale kongres – sammen på tværs i Guds mission

Af Bodil F. Skjøtt

”Sammen i Guds mission” har været en ofte gentaget sætning i forbindelse med forberedelserne til markeringen af 50-året for Lausanne-bevægelsens begyndelse i 1974. Markeringen vil finde sted i forbindelse med bevægelsens 4. globale kongres, som finder sted i Seoul, Korea fra den 22-28 september 2024.

Den første samling i 1974 i byen Lausanne, Schweitz samlede 2.700 mennesker fra hele verden. Den næste store globale kongres blev afholdt i Manila i 1989 med godt 3.000 deltagere, og den 3. i Cape Town i 2010 med 4.000 deltagere. Hver gang har der været dansk deltagelse og det samme vil være tilfældet i 2024, hvor Lausanne-bevægelsen håber at samle 5.000 deltagere til en fysiske kongres i Seoul og et tilsvarende antal deltagere online.

Den første kongres i 1974 samlede prominente missionsledere inden for den evangelikale bevægelse globalt. Men især to personer spillede en afgørende rolle, nemlig evangelisten Billy Graham og teologen John Stott. Især ét produkt fra kongressen fik afgørende betydning og har det fortsat, nemlig Lausanne-pagten, der har John Stott som hovedforfatteren. I dag er der fortsat mange missionsorganisationer og missionale initiativer, der vælger at henvise til Lausanne-pagten, som deres teologiske ståsted. I en senere refleksion over 1974-kongressen formulerede John Stott sig på følgende måde:

“Many a conference has resembled a fireworks display. It has made a loud noise and illuminated the night sky for a few brief brilliant seconds. What is exciting about Lausanne is that its fire continues to spark off other fires.”

Seoul 2024 – en samling snarere end en kongres:

Det som kommer til at ske i Seoul fra 22-28 september, vil være Lausanne-bevægelsens 4. globale samling. I forberedelserne til mødet har man bevidst talt om begivenheden som en samling snarere end en kongres. For vægten ligger ikke først og fremmest på den uge hvor 5.000 mennesker fra hele verden samles fysisk i Seoul, men derimod på den lange og grundige proces, som er gået (og stadig går) forud og derefter de initiativer, de nye netværk og samarbejder, som man forventer følger efter. Planen er at samlingen i Seoul skal resultere i et dokument, som man kalder The Collaborative Action Commitment.

Hver af Lausannes 12 regioner har haft deres samlinger, fysisk eller digitalt, og de 28 Issue Groups har alle afholdt tilsvarende lytterunder, for at blive skarpe på både udfordringer og muligheder for Guds globale mission på den anden side af 2024 og frem mod 2050.

Resultaterne af disse lytterunder sammenfattes i et dokument, der har fået titlen The State of the Great Commission – eller sagt med andre ord: Hvor er vi lige nu, når det kommer til Guds sendelse af sin kirke? De tanker som vil forme dette dokument, kan man bl.a. læse i artiklen Ten Questions that will Shape 2050.

Et tema, der har spillet en helt central rolle i disse forberedende konferencer, hvad enten de har været regionale konferencer eller afholdt af de forskellige emnegrupper, har været ”Sammen på tværs”: Hvad er det vi kan som Guds kirke i mission, når vi gør det på tværs af generationer, på tværs af etniciteter og på tværs af geografiske og kulturelle afstande – når vi gør det sammen.

Den tredje februar samles de danske deltagere, der er inviteret med til Seoul – enten til den fysiske kongres eller den virtuelle for at begynde samtalen, om hvordan vi sammen og på tværs af vores organisationer og kirker kan omsætte inspirationen fra Seoul i en dansk kontekst.

Man kan blive meget klogere på Lausannebevægelsen på deres hjemmeside. Her kan man bl.a. finde denne korte video om historien. Man kan også se mere om kongressen i Seoul lige her.