Ny Mission 14 – Teologisk (ud)dannelse i en missional kirke

  • Forord – Af Mogens S. Mogensen
  • Teologisk uddannelse i Danmark – Af Hans Raun Iversen
  • Hvilke præster har danskerne brug for – et folkekirkeligt perspektiv – Af Karsten Nissen
  • Menighedsbaseret og -praktiseret teologi og teologisk lederuddannelse – Af Bent Hylleberg og Ib Sørensen
  • Teologisk Uddannelse eller uddannelsens teologi? – Af Bent Bjerring-Nielsen
  • Mission som folkekirkens hovedopgave har betydning for uddannelsen af folkekirkens præster – Af Kirsten Moesgaard Andersen
  • Er der behov for folkekirkelige institutter ved de to teologiske fakulteter? – Af Theodor Jørgensen
  • Præsteuddannelse mellem teologi og praksis – videnskab og professionalitet – Af Eberhard Harbsmeier
  • Præsten som missionær – et nyt perspektiv på uddannelsen – Af Henning Thomsen
  • Lederskab og spiritualitet for præster og ledere i en missional kirke – Af Knud Jørgensen