Ny Mission 2 – Gudstjeneste som mission

  • Forord
  • Gudstjeneste som mission – Thor Strandenæs
  • Plads til alle – brug for alle. Fællesskab for alle aldre og alle farver – Jens Fischer-Nielsen
  • Gudstjenesten – et mødested for unge – Per Ramsdal
  • Gudstjenesten bliver til mission – Thyge Enevoldsen
  • Kontekstualisering og inkulturation. Gudstjenester i et nyspirituelt miljø – Ole Skjerbæk Madsen
  • Mig og Gud. Natkirkens gudstjeneste – Signe M. Berg
  • Liturgien i ortodoks missiologi – James J. Stamoolis