Ny Mission 20 – For således elskede Gud verden

 • Forord – Af Lasse Holmgaard Iversen, Kai Kjær-Hansen og Bodil Skjøtt
 • Lausanne III i Cape Town – en introduktion – Af Peter Götz
 • Vi elsker – elsker vi? – Af Kai Kjær-hansen
 • Vi bekender – Uddrag af ”Closing Ceremony: A New musical setting of the Kenyan Service of Holy Communion”
 • Fokus for Lausanne-bevægelsen i dag – Af Sune Skarsholm
 • Efesterbrevet i Cape Town – lodret og vandret – Af Morten Hørning Jensen
 • Svaghed skal blive kirkens styrke – Af Thomas B. Mikkelsen
 • Evangeliet skal høres og mærkes – Af Sara Fischer-Nielsen
 • Forsoning – at samle det splittede og hele det brudte – Af Bodil F. Skjøtt
 • Fraværende kinesere og deres vidnesbyrd – Af Anne Mie Skak Johanson
 • Jesus-troende jøder og Jesus-troende af muslimsk baggrund – Af Krista Rosenlund Bellows
 • Migrantmenigheder –en udfordring eller en gave? – Af Hans Henrik Lund
 • Tre vidnesbyrd – Af Tina Kruse, Jesper Kure og Marjan Nielsen
 • Danske stewards bag scenen – Af Lotte Birch Carlsen og Lasse Holmgaard Iversen
 • På rejse med den anden – Af Bodil F. Skjøtt
 • Den globale kirke og Indre Mission – Af Anders Møberg
 • Den globale pentekostale bevægelse og pinsebevægelsen i Danmark – Af Ruben Holmgreen Falk
 • Den evangelikale bevægelse i lyset af Lausanne III – Af Birger Nygaard
 • Positive provokationer fra Cape Town-deklarationen – Af Jens Ole Christensen
 • Introduktion til ”Et fælles kald” – en erklæring fra Edinburgh 2010 – Af Jonas Adelin Jørgensen
 • Et fælles kald – Dansk oversættelse af erklæringen ”Common Call” fra Edinburgh 2010
 • Cape Town-erklæringen – et kald til at tage del i Guds mission – En dansk oversættelse af ”Cape Town Commitment”
 • Appendiks