Ny Mission 21 – Discipelskab i kirke og mission

 • Forord – Af Mogens S. Mogensen
 • Fra et traditionelt missionsselskab til et netværk af missionærer – Af Mogens Kjær
 • Nyt paradigme for mission – set fra missionsorganisationerne – Af Sune Skarsholm
 • Nyt paradigme for mission – set fra folkekirken – Af Niels Henrik Arendt
 • Mission som discipelskab og efterfølgelse – belyst ud fra Mattæusevangeliet – Af Johannes Nissen
 • Discipelskab anno 2011 – hvorfor egentlig? – Af Birger Nygaard
 • The Order of Mission – n respons på kulturens udfordringer til et liv i efterfølgelse af Jesus – Af Thomas Willer
 • MOSAIK – en historie om discipelrefleksion og –praksis – Af Henrik Holmgaard
 • Hjemmet – discipelskabets centrale base – Af Birgitte Kjær
 • Tanker om at leve enklere – Af Gullmai Sørensen
 • Tro til tiden og tro i tiden – Af Anna Marie Aagaard