Ny Mission 25 – Grænsegængere Missionærer, kultur og den moderne verden

 • Forord – Af Mogens S. Mogensen
 • Grænsegængerne Missionærer, kulturformidling og den moderne verden – Af Niels Kastfelt
 • Hvordan kulturtænkningen har påvirket danske missionærers teologi – Af Harald Nielsen
 • En missionærs erfaringer i mødet med den lokale kultur – Af Flemming Hansen
 • Omvendelse, kultur og synkretisme: Kontinuitet og diskontinuitet i sydindisk pentekostal kristendom – Af Jonas Adelin Jørgensen
 • Mødet mellem kristendom og kultur i Cambodja: kontinuitet og diskontinuitet – Af Axel Rye Clausen
 • The Cosmic Christ and China: An Exploration of Bishop K. H. Ting’s Legacy of Contextual Theology – By Wen Ge
 • Mission and Church as Cultural Criticism – By Brighton Juel Katabaro
 • Nye læsebriller på Bibelen – Af Sune Skarsholm
 • Gensidigheden i mission – Af Krista Rosenlund Bellows
 • ”For at der opstår en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider” – erfaringer fra venskabsforbindelse mellem menigheder i Tanzania og Danmark – Af Else Kaag Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen
 • Refleksion over mødet med andre kulturer og kirker i andre kulturer – Af Elisabeth Dons Christensen