Ny Mission 3 – Globalisering og mission

 • Indledning
I GLOBALISERING OG MISSION
 • Robert J. Schreiter: Globalisering og mission. Udfordringer til kirken i Danmark
 • Jørn Henrik Olsen: Mission i global bevægelse. Et lokalt, kontekstuelt perspektiv
 • Birger Nygaard: Den globale virkelighed i mission
 • Viggo Mortensen: Mission: Troens globalisering
II GLOBALISERING OG KIRKENS INTERNATIONALE DIAKONI
 • Ishmael Noko: Globaliseringens tvetydighed
 • Peter Lodberg: Religion og kirkelig nødhjælp efter 11. september
 • Viggo Mortensen: Hvad betyder 11. september for globaliseringens åndelige og etiske dimension?
III DEN ØKONOMISKE GLOBALISERING OG DET KRISTNE FÆLLESSKAB
 • Et studiedokument fra Det lutherske Verdensforbund.
 • Viggo Mortensen: Der kom et brev
 • Viggo Mortensen: Kære Kristi Venner
 • Ressourcer
 • Forfatterne