Ny Mission 31 – Migration og mission

 • Forord – Af Mogens S. Mogensen
 • Migration og religion – Af Mogens S. Mogensen
 • Migration og mission: Historiske og globale perspektiver – Af Knud Jørgensen
 • Den tværkulturelle missions historie i Danmark – Af Kurt E. Larsen
 • Danmission og flygtningearbejde – Af Thyra Smidt
 • Mission Afrika: Globalisering ændrer dagsordenen for mission – Af Peter Fischer-Nielsen
 • Luthersk Missions tværkulturelle arbejde – Af Enok Thestrup Sørensen
 • Migration som opgave og udfordring for Indre Mission – Af Krista Rosenlund Bellows
 • Når iranere konverterer: Fire flygtninge fortæller – Af Birthe Munck-Fairwood
 • Tyrkerne i Danmark – Af Anker Nielsen
 • Arbejde blandt migranter og flygtninge i Kolding provsti – Af Elizabeth Padillo Olesen
 • Winners Chapel – en succesreligion – Af Vibeke Follmann
 • God’s Ambassadors i Avedøre Kirke – Af Ida Kongsbak
 • Grundtvigs(k) syn på migrantmenighedernes plads i folkekirken – Af Hans Raun Iversen
 • Modeller for menighed og mission blandt migranter i Danmark – Af Søren Dalsgaard
 • Om Ny Mission