Ny Mission 37 – Mission, discipelskab og forvandling I dialog med Arusha-konferencen

Forord – Af Jonas Adelin Jørgensen og Andreas Østerlund Nielsen

ARUSHA-KONFERENCEN
 • Kaldet til discipelskab fra Arusha 3. marts 2018 – Kirkernes Verdensråds konference om global mission og evangelisation
 • Afrikanske kristne præger den globale kirke – Af Jeppe Bach Nikolajsen
 • Arusha-konferencens hovedlinjer og temaer – Af Jonas Adelin Jørgensen
 • Tre perspektiver fra min første missionskonference – Af Kathrine Fischer
 • Skabelsesteologi, mission og discipelskab – Af Sarah Krøger Ziethen
 • Rapport fra Lausanne-repræsentanten ved missionskonferencen i Arusha – Af Knud Jørgensen
DISCIPELSKAB I DANMARK
 • Gør sognet til mine disciple – efterfølgelse i en folkekirke – Af Niels Iver Juhl
 • Discipelskab som hverdagspraksis og hverdags-spiritualitet i en moderne verden – Af Anne Mie Skak Johanson
 • Discipelskab fremmer bæredygtig udvikling – Af Andreas Østerlund Nielsen
 • Transformerende discipelskab i en dansk folkekirkelig virkelighed – Af Anne Mie Skak Johanson, Niels Iver Juul, Jonas Adelin Jørgensen og Andreas Østerlund Nielsen
MISSION I NYE LANDSKABER
 • Forandrede globale og danske landskaber – kulturelt og kirkeligt – Af Jørgen Bøytler
 • Mission som kritik eller selvkritik? – Af Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen
 • Hvad betyder en mere karismatisk pneumatologi for kristen mission? – Af Jonas Adelin Jørgensen
 • Et helhedsperspektiv på kirkens væsen og opgave – Af Anne Mie Skak Johanson, Niels Iver Juul, Jonas Adelin Jørgensen og Andreas Østerlund Nielsen
CASES – FORVANDLENDE DISCIPELSKAB
 • Discipelskab i et dansk økumenisk perspektiv – Af Bent Bjerring-Nielsen
 • På mission blandt fængselsfolket: – Af Katrine Vigilius Kjøller-Hansen
 • Alpha – en måde at invitere danskere ind i discipelskab – Af Katrine Lund
 • Migration, discipelskab, mission og integration – Af Birthe Munck Fairwood
 • Asylansøgere i danske sognemenigheder – Af Krista Rosenlund Bellows
 • Use Your Talents – disippelskap som forandrer lokalsamfunn – Af Sigurd Haus