Ny Mission 39 – Hvad er mission?

 • Forord – Hvad er mission?
 • Et oplæg til drøftelse – Af Andreas Østerlund Nielsen
NÅR GUD MØDER MENNESKER:
MISSIONSDOKUMENT DK-2020
FEM AKTUELLE HOVEDUDFORDRINGER
 • Flydende identitet – en sjælesørgers bidrag – Af Dan K. Månsson
 • Mødet med det fremmede – Af Jonas Adelin Jørgensen
 • Klimakrise – Af Julie Hejslet Kajgaard
 • Mission i en økonomisk ulige verden – Af Andreas Østerlund Nielsen
 • Trosopdagelse i en sekulær kultur – Af Anne Mie Skak Johanson
 • Krydspunkt – drøftelsen af Missionsdokument DK-2020
MISSIONSDOKUMENT DK-2020
– GENKENDELSE, KRITIK OG PERSPEKTIVER
 • Forvandlingens og forandringens mulighed – Af Arngeir Langås
 • Mission i Danmark – et frikirkeligt perspektiv – Af Tonny Jacobsen
 • Mennesket er ikke et håndværkertilbud – Af Ingrid Ank
 • Hvorfor er vi her? – En drøftelse fra et missionsselskabs perspektiv – Af Frede Ruby Østergård
 • Der er noget ved vor jord, som Gud har planer med – Af Johs Kühle
MISSION TIL TIDEN OG PÅ STEDET
 • Mission som gave og opgave – Praksis, tænkning og spiritualitet i missionsarbejde – Af Henrik Sonne Petersen
 • Missionsselskabernes rolle for kirkens mission – Af Mogens S. Mogensen
 • Mission i en sekulariseret og pluraliseret samtid – Af Søren Dalsgaard
 • Kontekstualisering: Skitse af modeller i kristen mission og missionsteologi – Af Jørn Henrik Olsen
 • Ny Mission tildligere udgivelser