Ny Mission 4 – Samarbejde i mission

 • Forord
 • Samarbejde i mission – Af professor Charles Van Engen
 • Når samarbejdet trues af sammenbrud – Af adjunkt Jørn Henrik Olsen
 • Følgeskabets teologi – Af missionssekretær Harald Nielsen
 • Følgeskab i mission – Af direktør, pastor Bonnie Jensen, ELCA-GD
 • Partnerskab og accompaniment – Af generalsekretær Kjetil Aano, NMS
 • Paradigmeskift i partnerskabstanken – Af konsulent Jørgen Nørgaard Pedersen
 • Syd-Syd udfordringen – Af missionssekretær Thomas Batong og konsulent Jørgen Nørgaard Pedersen
 • Procmura – Af generalsekretær Johnson Mbillah
 • Visionering, planlægning, rådgivning og evaluering – Af adjunkt Jørn Henrik Olsen
 • Western Jews in the East – Af konsulent Bodil F. Skjøtt