Ny Mission 9 – Mission og Dialog

  • Mission og Dialog – Ved missionssekretær Harald Nielsen, Danmission
  • Gesandtskab, gæstfrihed og dialog – Kristne og mennesker af anden tro – Ved biskop, dr. Michael Nazir-Ali, Rochester
  • Dialog, Diapraksis og Multi-Relationalitet – Ved stiftspræst, dr.theol. Lissi Rasmussen
  • Dialog og Diapraksis i Egypten – Ved direktør Samira Luka, CEOSS
  • Fra bogens til livets dialog – Ved missionær Nikolaj Frøkjær-Jensen, Hong Kong
  • Har dialogen en rolle i mission – Ved sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa
  • Dokumentation: Et levende møde i et multireligiøst samfund – Areopagos’ procesdokument om dialog