Netværk for Udsendte

Dansk Missionsråd afholder online samlinger for udsendte, hvor der både er fagligt input, men også mulighed for erfaringsdeling og samtale på tværs af lande og samarbejdspartnere.

Dansk Missionsråd afholder online samlinger, hvor der både er fagligt input, men også mulighed for erfaringsdeling og samtale på tværs af lande og samarbejdspartnere.

Introduktion til Netværk for Udsendte

Igennem et stykke tid har Dansk Missionsråd talt med medlemsorganisationer om at fokusere og tilpasse arbejdet, sådan at det netværk og den vidensdeling Dansk Missionsråd arbejder med er relevant og styrker medlemsorganisationers arbejde. Flere har i den forbindelse givet udtryk for, at der er behov for et netværk for udsendte, både i form af løbende kursus-virksomhed, men også i form af mulighed for sparring. Mange udsendte/missionærer (eller hvad man nu kalder udsendte medarbejdere fra DMR’s medlemsorganisationer) arbejder alene, forstået på den måde, at der ikke er andre udsendinge eller missionærer i nærheden. Lokale venner, menigheder og medarbejdere udgør naturligvis den primære referenceramme, men i det tværkulturelle felt det er, opstår der tit og ofte problemstillinger relateret til kriser, konflikter, kultur, korruption, tro eller slet og ret mad. Her har mange af os erfaret det givende at kunne vende en problemstilling med andre, der også står i tværkulturelt arbejde. Dertil kommer, at det simpelt hen kan være afslappende at være i et rum, hvor de kulturelle koder er delt.

Dette har ledt til, at Dansk Missionsråd har testet et sådant netværk for udsendte og missionærer. Ideen har været, at DMR afholdt to online samlinger i foråret, hvor der var fagligt input samt muligheder for erfaringsdeling og samtale på tværs af lande og samarbejdspartnere. Under disse samlinger indhentede vi input fra deltagerne i netværket samt ønsker til emner m.m. Disse input vil blive brugt i en efterfølgende evaluering, som Dansk Missionsråds bestyrelse vil bruge som baggrund for at beslutte hvad der videre skal ske med netværket. Når beslutningen er taget vil I kunne læse mere her.

Bag netværket står Thomas Frovin, Karsten Lund og Henrik Sonne Petersen

Vil du være med? Meld dig ind i Netværk for Udsendte: