Formål og Vedtægter

Dansk Missionsråd er et fællesskab af organisationer og menigheder om mission siden 1912. Vi finder liv og motivation i vidnesbyrdet om Guds kærlighed, der bevæger verden til forsoning og enhed.

Formål

  1. At skabe gode rammer om et kristent, økumenisk fællesskab, hvis medlemmer arbejder med mission.

  2. At varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder.

  3. At repræsentere danske missionsorganisationer og -kirker i forhold til internationale netværk og organisationer.

  4. At inspirere dansk kirkeliv til arbejde med mission i Danmark og udland.

Vedtægter

Hent vores vedtægter her
  • Vedtaget ved ordinære repræsentantskabsmøder d.14.juni 2021 og 25.april, 2022.