Støt Os

Penge som indsamles til Dansk Missionsråd fordeles mellem en række af medlemsorganisationernes projekter. Ønsker du at støtte Dansk Missionsråds arbejde er der flere muligheder: 

Testamentariske gaver

Læs vores udførlige og praktiske vejledning i denne folder.

Indsamlende kollekter

Læs mere om DMR og kollekter på den fælles kollektliste.

Individuelle gavebreve og gaver

Dansk Missionsråd modtager med taknemmelighed individuelle gaver og har et antal gavebrevsydere. Hvis du ønsker at tegne et gavebrev eller få skattefradrag for individuelle gaver efter gældende lov, kontakt da sekretariatet på dmr@dmr.org.

For individuelle gaver bruges følgende bankoplysninger: 
Girokonto: Giro900 1883, 
Bank: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789