Studieudvalg

Dansk Missionsråds Studieudvalg følger nationale og internationale debatter om mission og formidler missionsteologisk tænkning. Studieudvalget er Dansk Missionsråds længst kørende aktivitet og består af enkeltpersoner, der har særlige forudsætninger for at inspirere, tilføre viden og lede missiologiske studieprocesser.

Introduktion

Målsætning

Målsætningen er at følge udviklinger i missionstænkning og -praksis nationalt og internationalt med henblik på formidling af relevante temaer til Dansk Missionsråds medlemsorganisationer samt kirken i Danmark generelt.

Struktur

Studieudvalget består af enkeltpersoner, der på grundlag af kompetencer, positioner og interesser har særlige forudsætninger for at inspirere, tilføre viden og lede missiologiske studieprocesser i regi af Dansk Missionsråd. Studieudvalget er et permanent udvalg i Dansk Missionsråd.

Historisk perspektiv og opgave

Studieudvalget blev etableret i 1960erne som referencegruppe for Nordisk Missionstidsskrift og var et sted hvor universitetsansatte teologer mødtes med praktikere fra missionsorganisationer og -kirker. I dag er der ikke et miljø på universiteterne om mission, og Studieudvalget er derfor et af de eneste missionsteologiske fagmiljøer i Danmark. Opgaven for Studieudvalget er at være et rum for inspiration for både missionsorganisationer, missionskirker og teologiske fagmiljøer. Det er væsentligt, at der er plads til et missionsfagligt miljø i Studieudvalget, og at der er en kerne af mennesker, der bærer det. Samtidig må Studieudvalget tage ad notam, at missionsteologisk udvikling i dag foregår udenfor fagteologisk sammenhæng, så det er, paradoksalt nok, vigtigt at have et bredere perspektiv på missionsteologi end blot teologisk!

Sammenfattende

Studieudvalget er et forum, der sigter efter at lytte til dem, der udfordres – mennesker, der lever med marginalisering og undertrykkelse. Det er en hovedopgave for missionsteologi: at lytte til dem, der lever med udfordringer, og lære mere om, hvordan Gud er tilstede, hvordan tro og trosfællesskaber udfolder sig, og hvordan et trosfællesskab/en kirke kan være sendt til verden.

Studieudvalget er et forum, der er afsøgende og spørgende, nysgerrigt på en nutidig forståelse af et kristent menneskesyn, og hvad det vil sige i forhold til Bibel, trosfællesskab/økumeni, forkyndelse og frelse, diakoni og religionsmøde.

HSP/20230509 (med inspiration fra drøftelser på Studieudvalget i sept 2020 og sept 2021)

Herunder finder du en samling af relevante materialer og referater fra Studieudvalget.

Referater

Rapporter og dokumenter

  • Bent Bjerring-Nielsen, Bodil Skjøtt, Poul Erik Knudsen, Mogens Mogensen, Jeppe Bach Nikolajsen, Andreas Østerlund Nielsen, Jonas Adelin Jørgensen, Henrik Sonne Petersen, Birger Nygaard, Peter Lodberg, Mark Lewis, Peter Fischer-Nielsen, Arngeir Langås, Krista Rosenlund Bellows, Johannes Nissen, Rene Nissen, Søren Dalsgaard, Rene Ottosen, Clement Dachet, Rene Sølvsten Nissen, Henning Møller Christensen, Thyge Enevoldsen, Kenneth Kuhn, Alex og Mette Bjergbæk Klausen, Inge Lund, Karsten Lund, Peter Tinglev, James Comey, Ravi Chandran, Henrik E Refshauge, Frede R Østergaard, Simon Kristensen, Simon Pedersen Schmidt, Birthe Munck Fairwood, Andreas Rasmussen, Niels Nymann Eriksen, Andreas Dybkjær, Agnete Holm, Julie Kajgaard, Jørgen Boytler, Nicolai Wibe, Arno Steen Andreasen, Anna-Marie Lauenstein, Olau Tomassen, Christian Lund Pedersen, Michael A. Mørch, Anne Mie Skak Johansen, Charlotte Rørth, Lisa Rom Boye, Hanne Meilandt