DMR indbyder til Efterårsmøde

Drøftelse af hvor er mission i dag? Spørgsmålet blev rejst på Efterårsmødet i november 2022, og har været drøftet, beskrevet og diskuteret igennem hele 2023. Ved Efterårsmødet i november 2023 afsluttes processen med en præsentation og drøftelse.
v/ Mogens Mogensen og Henrik Sonne Petersen.

Foredrag og drøftelse om til udsendelse, inklusiv præsentation af værktøjer til at sikre trivsel under udsendelse.
v/ Psykologer Emilie Due og Maria Techow, begge ansat ved Center for Familieudvikling