Ny Mission 24 – Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark

 • Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark – Af Bent Bjerring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas Adelin Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang
De nye menighedsformer:
 • De nye valg- og frimenigheder: Antal, baggrund og præg – Kurt E. Larsen
 • Silkeborg Oasekirke – en karismatisk frimenighed – Mogens S. Mogensen
 • Københavnerkirken – en frimenighed med relationer til Luthersk Mission – Mogens S. Mogensen
 • Aarhus Bykirke – en valgmenighed knyttet til Indre Mission – Mogens S. Mogensen
 • Missionale menighedsdannelser inden for og på kanten af folkekirken – Keld Dahlmann
 • Migrantmenighedernes bidrag til kirke- og menighedslivet i Danmark – Hans Henrik Lund
Folkekirken på banen:
 • Nye menighedsformer i folkekirken – Hans Raun Iversen
 • Katedralen og familien – Oline Kobbersmed
 • Sct. Nicolai kirke i Aabenraa – en folkekirke med kant! – Jørgen Jørgensen
 • Folkekirken på Vesterbro – Andreas Rasmussen
 • Lokal Kirkeudvikling – en ny måde at være folkekirke på – Annette Bennedsgaard
De lange traditioner:
 • Kirke på kanten – inspiration fra frikirkerne i det aktuelle kirkelige opbrud – Bent Bjerring-Nielsen og Bent Hylleberg
 • Den Katolske Kirke i Danmark – Niels Christian Hvidt og Niels Messerschmidt
 • De frie grundtvigske kredse – Hasse Neldeberg Jørgensen
 • Valgmenighedsloven og valgmenighedernes bidrag til folkekirken – Anders Nørgaard
 • Kirkefondet og dens betydning for dansk kirkeliv – Morten Skrubbeltrang
Refleksioner over menighedsformer i Danmark:
 • Menigheden – kaldet ud til at være almindelig? – Marianne Christiansen
 • De nye menigheder – Nogle bemærkninger fra en velvillig iagttager – Jens Ole Christensen
 • Danmarks som missionsmark – et frikirkeligt bud på fremtidens kirke – Tonny Jacobsen
 • På fælles trosrejse eller…. – Peter Fischer-Møller
Forfattere: